08 nov 2019 klocka 08.00 - 16.30

Studieresa för fårägare runtom i Örebro län

En flock med pälsfår på halmbädd.

Foto: Ann-Sofie Hedberg

Följ med på en studieresa runtom i Örebro län där vi tittar på olika inriktningar av lammproduktion och vidareförädling av ull och skinn.

På förmiddagen besöker vi först Gudrun Haglund Eriksson som har 500 tackor av raserna gotlandsfår och finull. Därefter besöker vi Lars Berg som har en besättning med cirka 50 tackor gotlandsfår.

Eftermiddagen tillbringar vi hos Karin Strömberg Lundqvist och då fokuserar vi på vidareförädling av ull och skinn.

  • 08.00 Buss från Örebro, Aspholmen
  • 09.00 Studiebesök och förmiddagsfika hos Gudrun Haglund-Eriksson, Bengtstorp, Närkesberg.
  • 11.00 Studiebesök hos Lars Berg, Luckebo, Åsbro.
  • 12.30 Lunch, Brändåsen.
  • 14.00 Studiebesök och eftermiddagsfika hos Karin Strömberg-Lundqvist, Ostbiten och Ateljé Norrgården, Östra Granhammar.
  • Cirka 16.30 Tillbaka i Örebro, Aspholmen.

Medverkande från Länsstyrelsen: Ann-Sofie Hedberg och Maria Bergman.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Om studieresor för fårägare

Studieresan ingår i ett samarbetsprojekt som handlar om fårskötsel och lammproduktion mellan länen i Mälar-Hjälmarregionen.

Studieresor går även i följande län:

  • Stockholm 20 september: Besök i mindre (skärgårdslantbruk) och i en större besättning (med eget slakteri) som båda utnyttjar naturbetesmarker.
  • Södermanland 3 oktober: Besök en större besättning med 900 tackor samt en gård med nya och gamla byggnader för får och en gårdsbutik.
  • Uppsala 9 oktober: Besök en ekogård med gårdsbutik och en ny fårras som satsar på skinn, ull och kött, samt besök på ett företag med karderi och butik som tar emot ull.
  • Västmanland okt/nov: Besök på gård med gårdsbutik och försäljning av avelsdjur där vi bland annat pratar om elitlamm. Besök på slakteri samt på Viltskadecenter där vi pratar om rovdjur och stängsel.

Se respektive länsstyrelses webbplats och kalender för mer information och anmälan. 

VAR: Bengtstorp, Luckebo och Östra Granhammar. Samling på Aspholmen i Örebro.

KOSTNAD: 500 kronor exklusive moms. Faktureras i efterhand. Lunch betalar var och en på plats, cirka 100 kronor.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 01 nov 2019

Kontakt