17 okt 2019 klocka 11.00 - 14.00

Hästar - gödsel, rasthagar, foder och miljö

Häst i rasthage.

Foto: Helena Åkerhielm

Välkommen till en kurs om miljöhänsyn vid hästhållning där du får lära dig mer om skötsel av rasthagar, hantering av gödsel och utfodring.

Kursens innehåll

Hästhållning är på många sätt en miljövänlig verksamhet. Hästarna håller betesmarker öppna, odlingen av grovfoder är bra för åkermarken och hästgödsel är ett bra jordförbättringsmedel. Hur kan vi ta vara på dessa fördelar utan att samtidigt orsaka miljöproblem?

Kursen är öppen för alla som på något sätt är involverade i hästhållning, oavsett om du är hästägare, har inackorderingsstall eller tar emot hästgödsel för spridning på din åkermark. Kursen ingår i projektet Greppa Näringen vars syfte är ett mer miljövänligt jordbruk.

Vi börjar på sal men avslutar ute vid rasthagarna. Kläder efter väder.

Medverkande

Petra Nilsson, Rådgivare inom Greppa Näringen, LRF Konsult. Petra kommer att berätta och diskutera vad du kan göra för att minimera risken för en negativ miljöpåverkan från dina hästar när det gäller rasthagar och gödselhantering. Lär av goda exempel.

Eva Dahlström, foderrådgivare, Oberoende foderråd. Eva kommer att prata om utfodring och vad du behöver tänka på för att hästen och miljön ska må bra. Innehåll: Årets foderanalyser, vad händer med hästen och miljön vid obalanserad utfodring, sockerhaltens betydelse vid utfodring och vilka mineraler behöver hästen.

Information

Ann-Sofie Hedberg, 010-224 84 26, ann-sofie.hedberg@lansstyrelsen.se eller
Helena Åkerhielm, 010-224 84 27, helena.akerhielm@lansstyrelsen.se


Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
HS logga

Anmälan

VAR: Travbanan Örebro

KOSTNAD: Kursen är kostnadsfri då den finansieras via Landsbygdsprogrammet. Vi bjuder på enklare förtäring.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 okt 2019

Kontakt