16 sep 2019 klocka 09.00 - 15.00

Kursdag i fält om potatis, tema blastdödning

Historisk karta

Välkommen till östernärke på en kursdag om potatis och olika metoder för blastdödning. Vi startar dagen med kaffe vid blastdödningsdemonstrationen i Råsta, Stora Mellösa.

Kursens innehåll

Blastdödningsmedlet Dikvat förbjuds i hela Europa från och med 2020. Under kursdagen börjar vi med visning i fält av demo i Stefan Valfridssons odling av King Edward med flera olika alternativ för blastdödning där blastkrossning, Gozai, Belouka, Spotlight och Reglone ingår. Visning och demokörning av olika blastkrossar.

Därefter förflyttar vi oss till Björneborgs bygdegård med lunch och genomgång av och diskussion kring de olika teknikerna på sal.  Erfarenheter från sommarens odling, integrerad bekämpning och utfall av beslutsstöd för bladmögel är ytterligare programpunkter.

Medverkande

  • Åsa Rölin, Potatiskonsult Åsa Rölin AB
  • Lars Danielsson, Tuber-Ad
  • Representanter för blastkrossar; Grimme och AVR
  • AndershornsteinAB med Baselier.
  • Växtskyddsrepresentanter från Nordisk Alkali och Gullviks.

Information och intresseanmälan

Åsa Rölin asa.rolin@potatiskonsult.se, 0790-74 54 24

Aktiviteten bekostas av Landsbygdsprogrammet och genomförs i samarbete med Länsstyrelsen i Örebro och Örebro läns potatisodlarförening.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
HS logga
Logga Åsa Rölin potatiskonsult.

VAR: Råsta och bygdegården Björneborg, Stora Mellösa

KOSTNAD: Aktiviteten bekostas av Landsbygdsprogrammet. Kostnad för lunch och kaffe betalas av var och en på plats.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 sep 2019

Kontakt