03 okt 2019 klocka 09.00 - 16.30

Studieresa för fårägare runtom i Södermanlands län

Under dagen besöker vi Kärrbo Prästgård i Västerås och Norrby Gård i Kungsör.

Kärrbo Prästgård är en levande gård som strävar efter hållbar utveckling. De odlar grönsaker utan kemikalier och konstgödsel och har en gårdsbutik för gårdens produkter. Gården har även ett nytt och ett gammalt fårstall där vi tittar på hur de olika byggnaderna fungerar i praktiken. För mer information om gården, besök www.karrboprastgard.selänk till annan webbplats.

Norrby Gård i Kungsör är en modern fårgård med ca 900 tackor. Här kombineras en intensiv lammproduktion med en extensiv naturvård, dessutom säljs livdjur av raserna Dorset, Texel och Suffollk. Besök www.norrbylamm.selänk till annan webbplats för mer information.

Vi börjar dagen på busstationen i Malmköping, där vi möts klockan 09.00. Vi beräknar att vara tillbaka i Malmköping klockan 16.30.

Program


09.00. Avfärd från Malmköping

10.15. Ankomst till Kärrboda

11.15. Lunch

12.15. Avfärd mot Kungsör

13.00. Ankomst till Norrby Gård

15.30. Avresa från Norrby Gård

16.30. Ankomst till busstationen i Malmköping

Kostnad: 500 kronor exkl.moms. Faktureras i efterhand. Anmälan som inte avbokas senast 30 september kommer att debiteras.

Om studieresor för fårägare

Studieresan ingår i ett samarbetsprojekt som handlar om fårskötsel och lammproduktion mellan länen i Mälar-Hjälmarregionen.

Studieresor går även i följande län:

  • Stockholm 20 september: Besök ett skärgårdslantbruk med entreprenad och en gård med 120 tackor och djurproduktion på naturbete.
  • Uppsala 9 oktober: Besök en ekogård med gårdsbutik och en ny fårras som satsar på skinn, ull och kött, samt besök på ett företag med karderi och butik som tar emot ull.
  • Västmanland okt/nov: Besök på gård med gårdsbutik och försäljning av avelsdjur där vi bland annat pratar om elitlamm. Besök på slakteri samt på Viltskadecenter där vi pratar om rovdjur och stängsel. Mer information kommer på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats i augusti.
  • Örebro okt/nov: Tre besök där vi bland annat tittar på byggnader, olika inriktningar av lammproduktion och vidareförädling av ull och skinn.
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

VAR: Kärrbo Prästgård i Västerås och Norrby Gård i Kungsör

KOSTNAD: 500 kronor exklusive moms. Faktureras i efterhand. Anmälan som inte avbokas senast 30 september kommer att debiteras.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 sep 2019

Kontakt