25 sep 2019 klocka 09.00 - 15.30

Kurs om jordkällare

Interiörbild från Landsberga café

Välkommen till en dag om jordkällare. Lär dig mer om deras konstruktion och hur och när du ska restaurera en jordkällare.

Kursen inleds med ett teoripass på förmiddagen - olika typer av jordkällare, deras konstruktion och funktion samt livsmedelshantering. Efter lunch tittar vi och diskuterar kring lite olika jordkällare som är i behov av restaurering – vad kan du göra, vad ska du göra eller vad ska du låta bli att göra? Om du har, ta gärna med bilder på din egna jordkällare, så kan vi även diskutera just den!

Kursledare är Kjell Gustafsson från Ängagärdets Natur och Kultur.

Målgrupp

Lantbruksföretagare (jord, skog och trädgård), deras familjemedlemmar och anställda inom lantbruksverksamhet.

Meddela vid anmälan om du har behov av speciell kost samt om du vill vara med på deltagarlistan för samåkning.

Tycker du att aktiviteten verkar intressant med du tillhör inte målgruppen? Hör av dig till Torgny Frembäck så får du delta i mån av plats.

Information

Torgny Frembäck, 010-224 84 23,
torgny.fremback@lansstyrelsen.se    


Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

VAR: Rikkenstorp, Grängesberg. Karta skickas ut innan kursstart.

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt. Lunch och fika serveras till självkostnadspris.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 sep 2019

Anmälan

 


Om du får förhinder så avanmäl dig snarast!

Kurs om jordkällare, Eskilstuna, 24 september

En kurs om jordkällare hålls även 24 september i Gillberga Församlingshem, Eskilstuna

Information om kursen 24 september (Södermanlands läns webbplats).

Kontakt