05 aug 2019 klocka 14.00 - 20.00

Sommarträff med Ekologiska lantbrukarna

Interiörbild från Landsberga café

Ekologiska lantbrukarna och Länsstyrelsen i Örebro län bjuder in till sommarträff på Källsprångs gård i Åsbro.

 

Vi får en visning av Källsprångs gård där KRAV-certifierad grönsaksodling bedrivits sedan 1989. Idag odlas 20 hektar grönsaker och man skördar årligen 1000 ton grönsaker.

Rådgivaren Hannah Williams medverkar och håller ett föredrag om jordhälsa. Sedan tittar vi i grävda gropar och diskuterar jordhälsa i allmänhet.

Vi träffas på Källsprångs Gård klockan 14.00 för att få gott om tid till gårdsvisning och
diskussion om jordhälsa.

Ekologiska Lantbrukarna bjuder sedan medlemmar på kvällsmat vid 18-tiden och vi siktar på grillat. Grönsaker från Källsprångs Gård och kött från Jannelunds Gård. De som inte är medlemmar får mer än gärna göra oss sällskap och betala maten till självkostnadspris, eller bli medlemmar under kvällen.

Anmäl ditt deltagande, så att mängden mat kan beräknas, till: Mårten Wittvången,
070 - 288 22 88, marten.wittvangen@telia.com

Medlemmar i Örebro och angränsande län, och övriga intresserade hälsas välkomna!

Träffen delfinansieras av Landsbygdsprogrammet via Länsstyrelsen i Örebro län.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är lantbrukare
eller anställd inom lantbruk.

Information och anmälan

Mårten Wittvången 070-288 22 88,
marten.wittvangen@telia.com

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

VAR: Familjen Östlund, Källsprångs gård, Åsbro

KOSTNAD: Träffen finansieras av Landsbygdsprogrammet och är kostnadsfri. Ekologiska lantbrukarna bjuder sina medlemmar på kvällsmat, övriga betalar maten till självkostnadspris.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 02 aug 2019

Kontakt