03- 04 okt 2019 klocka 09.30 - 13.00

Små kommuners arbete med ANDT och brottsförebyggande frågor

Snart är det dags för årets träff för du som arbetar med ANDT eller brottsförebyggande frågor i en mindre kommun!

Välkommen till en nätverksträff för mindre kommuner i Örebro och Värmlands län. Syftet är att stärka det förebyggande arbetet i våra kommuner genom att ge aktuell kunskap, lyfta goda exempel och ge möjlighet till att utbyta erfarenheter med andra kommuner och professioner. Temat för träffen är genusperspektiv i ANDTS- och
brottsförebyggande arbete samt cannabisförebyggande arbete.

Inför konferensen: Förbered en gemensam (samordnare/polis/politiker) kommunpresentation på ert vis, max 5 minuter kring vad är ni stolta över i ert förebyggande arbete. På träffen får vi möjlighet att lyssna till goda exempel från samtliga kommuner.

Målgrupp

Lokala ANDT- och brottsförebyggande samordnare/kontaktpersoner, kommunpolis och ansvariga politiker hälsas välkomna till dessa dagar.

Anmälan

Anmälan görs senast den 6 september längre ner på denna sida. Kostnad är 1750 kronor per deltagare.

Din anmälan är bindande men kan överlåtas till kollega. Vid uteblivet deltagande eller avbokning efter anmälningstidens utgång debiteras en avgift på 1750 kronor. 

Preliminärt program

Torsdag 3 oktober

09.30 Kaffe och registrering

10.00 Välkomna och praktisk information/ aktuell lägesbild Värmland/Örebro

Maria Larsson, Landshövding i Örebro län

10.45 Korta kommunpresentationer

Vad är ni stolta över i ert förebyggande arbete ? Förbered en gemensam presentation på max 5 minuter (samordnare/polis/politiker)

11.30 Summering av kommunpresentationer

12.30 Lunch

13.30 Att implementera genusperspektiv i ANDTS- och brottsförebyggande arbete - med fokus på manlighetsnormer och reflektion/diskussion

Tomas Wetterberg, Samhällsvetare med fokus på genus och sociologi

Fika serveras under eftermiddagen

16.00 Avslutning för dagen

Här finns möjlighet att utnyttja Loka Brunns faciliteter

19.00 Middag

Fredag 4 oktober

08.30 Reflektioner från gårdagen

08.45 Cannabisanvändning i Sverige och omvärlden

Ulf Guttormsson, CAN

09.45 Reflektion och diskussion (med fika)

10.30 ANDT-coacher: Så rustar Västerås stad för att minska användandet av bl.a. cannabis. Interaktivt pass i det framgångsrika utbildningskonceptet ANDT-coacher

Ammi Karlsson Pye, samordnare alkohol- och narkotikaprevention, Västerås stad.

12.15 Aktuell nationell och regional nivå

13.00 Avslutning med gemensam lunch


Anmälan

VAR: Loka Brunn, 712 94, Grythyttan

KOSTNAD: 1750 kronor

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 13 sep 2019

Kontakt