05 nov 2019 klocka 13.00 - 16.30

Utbildning: Våld i nära relationer som berör äldreomsorg/LSS i södra länsdelen - tillfälle 3 och 4

I samverkan med kommuner i södra delen av Örebro län och Länsstyrelsen har vi valt att med hjälp av AMPHI arrangera en utbildning i ämnet. AMPHI produktion är ett kunskapsföretag som bidrar till att göra verksamheter inkluderande och icke diskriminerande. Med utbildning, film och annat material stödjer och utformar de bland annat våldsförebyggande organisationsutveckling. Länsstyrelsen bekostar utbildningen och respektive kommun debiteras självkostnadspris för lokal och förtäring.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till utsedda medarbetare och chefer inom äldreomsorg och LSS i de södra länsdelarna och är kostnadsfri (lunch och fika till självkostnadspris). Utbildningen är uppdelad på totalt fyra träffar. De första två träffarna deltar samtliga på, men de sista träffarna är det specifikt utsedda nyckelpersoner som ska gå.

Anmälan på denna sida berör träff 3 och 4 och riktar sig därför enbart till av chefer utsedda nyckelpersoner.

Utbildningens upplägg

Nedan finns anmälan och information om tillfälle 3 och 4.
Sista anmälningsdag är 30 augusti och vid avbokning senare än två dagar före avsett tillfälle debiteras en kostnad på 500 kronor.

Träff 3: Halvdagsworkshop 5/11 2019 - 13.00 till 16.30

En workshop med syfte att ge deltagarna stöd i arbetet med de lokala rutinerna.

Vi kommer att inventera vilka rutiner kring våld i nära relationer som idag finns inom verksamheterna. Genom processledda samtal ger vi möjlighet för gruppen att formulerar vad som idag är utmanande och vilka behov av rutiner och samverkan som finns. Exempel på frågeställningar kan vara: Hur upptäcker vi tecken på våld? Vilka insatser ska ges och av vem? Hur ska våldet dokumenteras? Vad gäller för sekretess och Lex Sarah? Hur kan vi samverka med andra verksamheter? Genom processledda samtal ger vi möjlighet för gruppen att formulera vad som idag är utmanande för er verksamhet och vilka behov av rutiner och samverkan som finns. Efter workshopen tar nyckelpersonerna tillsammans med sina chefer fram ett utkast på lokala rutiner för verksamheterna.

Under det här utbildningstillfället deltar endast utsedda nyckelpersoner och chefer.

Träff 4: Halvdagsutbildning 10/12 2019 - 13.00 till 16.30

En halvdagsutbildning med fokus på sammanfattning och implementering.

Vi följer upp hur arbetet med våld i nära relation fungerat sedan de två första utbildningstillfällena. Rutinerna presenteras och vi pratar om hur de kan implementeras på bästa sätt. Nyckelpersoner och chefer ska sedan i sin tur ansvara för att rutinerna implementeras färdigt i verksamheterna.

I den här delen deltar endast nyckelpersoner och chefer.

Anmälan

VAR: Betaniakyrkan i Åbytorp Portföljgatan 2, Kumla

KOSTNAD: Utbildningen är gratis. Lokal och förtäring till självkostnadspris

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 aug 2019

Kontakt