17 sep 2019 klocka 08.00 - 16.00

Utbildning: Våld i nära relationer som berör äldreomsorg/LSS i södra länsdelen - tillfälle 1 och 2

I samverkan med kommuner i södra delen av Örebro län och Länsstyrelsen har vi valt att med hjälp av AMPHI arrangera en utbildning i ämnet. AMPHI produktion är ett kunskapsföretag som bidrar till att göra verksamheter inkluderande och icke diskriminerande. Med utbildning, film och annat material stödjer och utformar de bland annat våldsförebyggande organisationsutveckling. Länsstyrelsen bekostar utbildningen och respektive kommun debiteras självkostnadspris för lokal och förtäring.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till utsedda medarbetare och chefer inom äldreomsorg och LSS i Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommun.

Utbildningen är uppdelad på totalt fyra träffar och är kostnadsfri (lunch och fika till självkostnadspris). De första två träffarna deltar all personal på. De två sista träffarna riktas mot personer som kommer ha en fortsatt nyckelfunktion i arbetet med VINR inom verksamheterna, samt chefer. Nyckelpersoner utses av ledningen.

Utbildningens upplägg

Nedan finns anmälan och information om tillfälle 1 och 2.
Nyckelpersoner som ska anmäla sig till tillfälle 3 och 4 gör detta via formulär två i länsstyrelsens kalender.

Sista anmälningsdag är 30 augusti och vid avbokning senare än två dagar före avsett tillfälle debiteras en kostnad på 500 kronor.

Träff 1: Heldagsutbildning 17/9 2019 - 08.00 till 16.00

Heldagsutbildning med syfte att ge alla deltagare samma kunskapsgrund.

Under utbildningen utgår vi från materialet ”Det finns stunder”, kommunens egna riktlinjer, Socialstyrelsens riktlinjer samt material med fokus på våld i äldre personers nära relationer. Vi lyfter med hjälp av film, interaktiva övningar och diskussion frågan om våld i äldres nära relationer. Målet är att alla i gruppen ska öka sina kunskaper om våld i nära relationer - mekanismer, omfattning och signaler.

Under utbildningen tas den kunskap och de erfarenheter gruppen har sedan tidigare till vara och erfarenhetsutbytet i gruppen blir en viktig del.

Alla medarbetare och chefer deltar under det här utbildningstillfället.

Träff 2: Halvdagsutbildning 15/10 2019 - 13.00 till 16.30

Halvdagsutbildning med syfte att öka deltagarnas möjligheter att se och fråga vid våld i nära relationer.

Under steg 2 förankrar vi kunskapen från steg 1 i den egna verksamheten samt processleder övningar kring hur deltagarna kan uppmärksamma tecken och signaler på våld hos sina brukare och ställa frågor. Vi fördjupar oss även i vilka frågor som kan ställas samt hur ett bra bemötande kan ges i samtal om våldsutsatthet. Vi lyfter ett rättssäkerhetsperspektiv genom att diskutera sekretess, Lex Sarah, Lex Maria och polisanmälan.

Alla medarbetare och chefer deltar under det här utbildningstillfället.

Anmälan

VAR: Betaniakyrkan i Åbytorp, Portföljgatan 2, Kumla

KOSTNAD: Utbildningen är gratis. Lokal och förtäring till självkostnadspris

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 aug 2019

Kontakt