07- 12 nov 2019 klocka 09.00 - 16.00

Regional samverkanskurs 2019

Välkommen till årets regionala samverkanskurs (RSK). Kursen har som mål att öka förmågan till samverkan mellan myndigheter och organisationer vid stora olyckor och extraordinära händelser.

Målgrupp

Räddningstjänst, kommunens krisorganisation, polisen, sjukvården, SOS Alarm, Försvarsmakten, Länsstyrelsens krishanteringsorganisation, företag med verksamhet inom farliga ämnen och andra myndigheter och organisationer inom krisberedskap.

Du bör som deltagare ha en samordnande eller operativ roll inom din egen organisation. Exempelvis räddningsledare, polisinsatschef, medicinskt ansvarig, sjukvårdsledare, beslutsfattare i kommunen, beredskapssamordnare, miljö- och hälsa med flera.

Resultatet av kursen är i mycket hög grad beroende av den samlade kunskapen bland kursdeltagarna, och du bör därför ha god kunskap om den egna organisationen. För att nå önskad effekt vid de spel och övningar som genomförs under kursen, är det mycket viktigt att kommunal räddningstjänst, polis och sjukvård finns representerade med minst fyra deltagare vardera. För ett bra resultat är det även viktigt att kursen har en bred sammansättning av deltagare.

Program

Kursen kommer bland annat att handla om krishanteringssystemet, gemensamma grunder för samverkan och ledning, olika aktörers ansvar och roller samt lagstiftning inom krisberedskapsområdet. Dagarna kommer att innehålla grupparbeten utifrån relevanta scenarion samt erfarenhetshantering utifrån tidigare inträffade händelser, en hel del diskussioner m.m.

Torsdag 7 och fredag 8 november
Internat
Plats: Hotell Norra Vättern i Askersund
Tid: 09.00-16.00

Måndag 11 november
Dagkonferens
Plats: USÖ Region Örebro län
Tid: 08.30 – 16.00

Tisdag 12 november
Dagkonferens
Plats: Nerikes Brandkår, Örebro
Tid: 08:30-16.00

Logi och kostnad

Övernattning med helpension på Hotell Norra Vättern i Askersund den 7-8 november. 11 november är vi på USÖ, 12 november är vi hos Nerikes Brandkår i Örebro.

För logi 7-8 november tillkommer en kostnad på 1200 kr som faktureras er organisation av länsstyrelsen. Kursen är i övrigt kostnadsfri. Av praktiska skäl är maxantalet deltagare 25 personer.

Förtäring ingår samtliga av kursens dagar.

VAR: Hotell Norra Vättern i Askersund, USÖ, Nerikes Brandkår

KOSTNAD: 1 200 för logi 7-8 november

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 11 okt 2019

Anmälan

Anmäl ditt deltagande till kursens samtliga fyra dagar.

Kontakt