27 sep 2019 klocka 09.00 - 16.00

Konferens:

Våld angår oss alla - Hur skapar vi en kommun fri från våld?

Regeringens strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor innebär bland annat att kommuner och landsting tilldelas utvecklingsmedel för verksamheter på lokal nivå. Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitets-utveckla arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vilket inbegriper våld i nära relationer, hur vi kan ge stöd till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare.

Genom samverkan mellan kommuner i vår länsdel och Länsstyrelsen kan vi nu arrangera en heldag med flera spännande föreläsare.

Målgrupp

Du som arbetar inom någon av alla de verksamheter som finns i en kommun: exempelvis förskola, skola, omsorg, socialtjänst, bostadsbolag, kultur och fritid, personal, administration, et cetera. Verksamhetschefer och politiker är särskilt inbjudna. Även andra verksamheter, myndigheter och organisationer som är viktiga i arbetet är välkomna.

Anmälan

Anmälan är kostnadsfri (fika och lunch ingår) och görs senast 18 september längre ner på denna sida. Vid avbokning senare än den 25 september debiteras en kostnad på 500 kronor.

Program

09:00 – 09:30 Välkomstfika och registrering

09:30 – 09:45 Välkommen till konferensen

09:45 – 10:30 Våld och övergrepp mot barn

Marit Äng och Beatrice Bergqvist, samordnare på Barnahus

Vilka är barnen som blir utsatta för övergrepp och hur mår de? Vilka förväntningar finns på oss vuxna? Samordnare på Barnahus i Örebro län beskriver hur de arbetar med utsatta barn. Barnahus Örebro län är en samverkan mellan åklagare, polis, socialtjänst, rättsläkare/barnläkare och barnpsykiatri (BUP). Tanken är att barn och unga som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp och/eller andra vålds- och fridsbrott endast ska behöva åka till en plats, som i så stor utsträckning som möjligt ska upplevas som välkomnande och trygg.

10:40-12:30 Pojkar, killar, män – Maskulinitet och våld

Johan Pettersson, jämlikhetskonsult Make Equal

Johan Pettersson arbetar som jämlikhetskonsult hos stiftelsen Make Equal. Hans främsta kunskapsområden är genus, makt och maskulinitetsnormer. Som genus- och statsvetare, och med en bakgrund och uppväxt i maskulina miljöer breddar Johan förståelsen för maskulinitetsnormer och dess många gånger destruktiva koppling till mäns mående och våld. Genom konkreta exempel, teoretiska redogörelser och inslag av interaktiva övningar syftar föreläsningen till att vara pedagogisk och lösningsorienterad samtidigt som problematiserande och ifrågasättande.

12:30–13:15 Lunch

13:15–14:00 Varför är det självklara så svårt att förstå? Om hur vi kan bli bättre på att möta och bemöta varandra över kultur- och religionsgränser.

Jeanette Ohlsson Carlberg, religionshistoriker

Jeanette Ohlsson Carlberg är religionshistoriker med islam och den arabiska kulturen som specialinriktning. När kulturer från hela världen möts i det svenska samhället; skola, vård och myndigheter uppstår frågor och funderingar. En fråga som ofta återkommer är ”Hur ska önskemål bemötas och tillgodoses och när ska gränser dras?” Under föreläsningen kommer Jeanette att prata om möten över kulturgränser, skrivna och oskrivna regler, syn på barn och barnuppfostran, skillnader mellan att växa upp i en individkultur respektive gruppkultur samt olika sätt att se på demokrati.

14:00–14.20 Mingelfika

14:20–15:45 Fortsättning: Varför är det självklara så svårt att förstå?

15:45-16:00 Avslut av dagen och utvärdering

Anmälningsformulär

Anmälan

VAR: Folkets hus, Kumla

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 sep 2019

Kontakt