28 aug 2019 klocka 09.00 - 15.00

Nätverksseminarium integration: Tema Kvotmottagande (med möjlighet att delta i forskningsstudie)

Fler än någonsin är i behov av vidarebosättning och Sverige har under flera år haft ett ökat mottagande av kvotflyktingar. Med anledning av den ökande kvotmottagningen erbjuds ett kompetenshöjande seminarium med fokus på kvotflyktingar.

Migrationsverket kommer bland annat att informera om kvotprocessen och anvisning till kommuner. Vi kommer också få höra exempel på hur civilsamhället kan vara en resurs i kvotmottagandet samt ta del av erfarenheter av framgångsfaktorer och utmaningar av mottagandet i en kommun.

Efter lunchen inbjuds du även att stanna kvar och delta i en forskningsstudie om sociala nätverk för samhällets resiliens!

Våra nätverk inom integration har valts ut som särskilt intressanta. Mittuniversitetet, som är ett av universiteten som genomför studien, vore tacksamma om du som är med i ett nätverk vill medverka. Du inbjuds därför till en träff där forskarna kommer att berätta mer om studien på plats och du kommer att bidra med svar på frågor som berör forskningen.

Målgrupp

Deltagare i Kommun- och Länsnätverk för mottagande och etablering, EKB-nätverket samt TIA-nätverket. Utöver deltagare i nätverken är även andra personer som möter kvotflyktingar välkomna.

Anmälan

Hittas längre ner på denna sida och görs senast den 21 augusti. I anmälan uppger du hur du vill delta under dagen (enbart förmiddag, enbart eftermiddag eller hela dagen) samt om du önskar lunch.

Anmäld som ej deltar blir debiterad en kostnad på 300 kronor. Max 75 platser.
Länsstyrelsen bjuder på förmiddagsfika och lunch.

Program

08:30-09:00 Drop-in-fika

Kaffe och smörgås serveras i foajén.

09:00-09:05 Inledning

Länsstyrelsen hälsar välkommen.

09:05-10:00 Vidarebosättningsprocessen- från uttagning till ankomst ur mottagningsperspektiv

Shima Bagheri Niko, regional expert, Migrationsverket

10:00-10.50 Anvisningar till kommun - matchning och kommunikation

Sanel Sedic, teamledare, Bosättningsenheten, Migrationsverket.

10:50-11:00 Paus

11:00-11:30 Kvotmottagande i kommun

Visar Demaku, projektledare Örebro kommun

11:30-12:00 Mentorverksamhet för kvotfamiljer

Anna Ekström, projektledare, Röda Korset

12:00-12:30 Avslutande diskussion

Vilka utmaningar och behov finns i mottagande av kvotflyktingar i länet, och hur kan vi arbeta för ett bättre mottagande? Möjlighet att diskutera och ställa frågor till medverkande aktörer samt Region Örebro län och Skatteverket.

12:30-13:00 Lunch

13:00-15:00 Forskningsstudie med Mittuniversitetet

För er som valt att medverka

Anmälningsformulär

VAR: City konferenscenter i Örebro. Lokal: Master

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 aug 2019

Kontakt