09 okt 2019 klocka 08.30 - 16.30

Konferens - Maskulinitet - klimatet, möjligheterna, motståndet

Maskulinitet i förändring är en konferensserie som belyser aktuell forskning såväl som praktiskt arbete. Konferensserien har ett brett köns- och genusperspektiv, men har en särskild betoning på pojkar, män och maskuliniteter. Konferenserna har genomförts sedan 2010 och sker i samarbete mellan Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län och Örebro läns idrottsförbund.

Hur hänger maskulinitet ihop med klimatfrågor? Vad behöver förändras på ett individuellt respektive strukturellt plan? Våra konsumtionsvanor och identiteter påverkar i olika grad miljöerna vi lever i men inramas också av mer strukturella faktorer som exempelvis infrastruktur eller transportmöjligheter. I årets konferens är syftet att fördjupa våra kunskaper kring maskulinitet, makt och klimatfrågor med några konkreta förslag till förändring.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som är politiker, arbetar inom statlig eller kommunal
förvaltning, är verksam inom ideell sektor, är genusforskare eller är intresserad av området.

Anmälan

Deltagande är gratis. Anmälan görs senast den 25 september längre ner på denna sida. Länsstyrelsen bjuder på fika och lunch. 

Max antal deltagare är 260. Din anmälan är bindande men kan överlåtas till kollega. Vid uteblivet deltagande utan avanmälan tas en avgift om 500 kronor ut.

Program

08.30 Registrering och kaffe

09.00 Inledning med Landshövding Maria Larsson samt info från moderator

09.20 Genus, makt och klimat – ett intersektionellt perspektiv?

Anna Kaijser, avdelningen för miljö, Formas (Forskningsråd för hållbar utveckling)

10.20 Paus

10.35 Är alla män klimatförnekare? Maskuliniter i klimatkrisens tid

Martin Hultman, Chalmers

12.00 Lunch

13.00 Lämna gamla fossila normer om maskulinitet – tillsammans

Vidar Vetterfalk, Robin Hedenqvist MÄN

14:00 Fika

14:30 Fortsättning Lämna gamla fossila normer om maskulinitet – tillsammans

15:15 Antropocen och en ny förståelse för människan – den ekologiska krisen
och en existentiell kris

Pella Thiel, ordförande för Omställningsnäteverket och koordinator för Naturens rättigheter i Sverige

15.55 Sammanfattning av dagen

16.00 Avslut

Anmälan

VAR: Örebro universitetssjukhus. Lokal: Wilandersalen.

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 sep 2019

Kontakt