02- 03 okt 2019 klocka 10.00 - 15.30

Nationell nätverksträff länsstyrelsernas föräldraskapsstödsuppdrag

Välkommen till Rönneberga konferens den 2-3 oktober på nationell nätverksträff för länsstyrelsernas föräldraskapsstödssamordnare!

Målgrupp

Du som arbetar med föräldraskapsstödsuppdraget på en länsstyrelse.

Anmälan

Hittas längre ner på denna sida och görs senast den 31 augusti.
Kostnad för övernatting betalas av Länsstyrelsen i Örebro.

Program

Dag 1

09.30 Fika

10.00 Välkomna och incheckning
Arbetsutskottet för länsstyrelsernas föräldraskapsstödsuppdrag

10.25 Nationella strategin – Vad innebär den nationella strategi kopplat
till vårt uppdrag? Hur jobbar vi strategiskt utifrån strategin?
Margareta Bolmgren, Tony Boman, MFoF. Madelene Larsson LST Örebro.

12.00 Gemensam lunch

13.00 Forts. Nationella strategin

14.30 Fika

15.00 Indikatorer för föräldraskapsstödjande arbete
Margareta Bolmgren, Tony Boman, MFoF

16.30 Slut

18.30 Gemensam middag i restaurangen

Dag 2

8.30 Check – in – reflektion från gårdagen

8.40 Konferensen Jämställt föräldraskap – gynnar arbetstagare och
arbetsgivare – reflektion och tankar framåt på regional nivå
Margareta Bolmgren, Tony Boman, MFoF, Madelene Larsson, LST Örebro

9.30 Fika

10.00 Föräldraskapsstödsprogram
Kajsa Lönn Rhodin, Projektledare Folkhälsopiloten, LST Stockholm.

11.00 Presentation och inspiration om länsstyrelsegemensamt
material inom föräldraskapsstöd
Ylva Fredén Engvall, Lst Västra Götaland.

11.45 Lunch

12.45 Gemensamt fokus 2020

15.00 Avslut med gemensamt fika

Anmälningsformulär

VAR: Stockholm: Lidingö - Rönneberga konferens

KOSTNAD: Boende bekostas av Länsstyrelsen i Örebro

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 31 aug 2019

Kontakt