12 sep 2019 klocka 08.30 - 13.00

Seminarium: Utsatta EU/EES-medborgares plats i samhället

Länsstyrelsen i Örebro län bjuder in till ett seminarium om EU/EES-medborgare som lever i utsatthet.

På senare år har allt fler utsatta EU-medborgare sökt sig till Sverige. Flera försörjer sig genom tiggeri eller är utsatta för arbetskraftsexploatering och människohandel.

EU-medborgare som lever i utsatthet är en komplex och internationell fråga med lokala konsekvenser som har inneburit nya problemställningar och uppgifter för kommuner och regioner. För att lösa utmaningar som uppstår och motverka social utsatthet krävs det att myndigheter, kommuner och civilsamhället har den kunskap som behövs och samverkar tillsammans.

Målgrupp

Du som i ditt arbete eller som frivilligorganisation kommer i kontakt med målgruppen utsatta EU/EES-medborgare så som personal inom teknisk förvaltning, socialtjänst, vården, polisen, etc.

Anmälan

Hittas längre ner på denna sida och görs senast den 5 september.
Anmäld som ej deltar blir debiterad en kostnad på 300 kronor. Max 40 platser.
Länsstyrelsen bjuder på förmiddagsfika och lunch.

Program

08.00 Kaffe och smörgås

08.30-08.40 Inledning - Länsstyrelsens uppdrag om utsatta EU-medborgare
och regional lägesbild
Sara Andersson, samordnare, Länsstyrelsen, Örebro län

08.40-09.20 Utsatta EU-medborgare från Bulgarien och Rumänien:
- Varför kommer de till Sverige?
- Vad händer hemma när de är i Sverige?
- Vad kan vi från Sverige göra för utsatta EU-medborgare?
Jörgen Ljung, ordförande Hjärta till Hjärta

09.20-09.30 Paus

09.30-09.50 EU-medborgare i utsatthet - deras vardag och hälsa i Sverige
Örebro Stadsmission och Läkare i världen

09.50-10.40 En lägesbild över prostitution och människohandel i
Örebro län, Återvändarprogrammet
Mia Schyberg, Regionkoordinator, prostitution och människohandel

10.40-10.50 Paus

10:50- 11.30 Rättigheter och skyldigheter - vilken rätt till skola, bistånd,
hälso-och sjukvård m.m. har EU- och EES medborgare?
Mia Hemmestad, Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL).

11.30-12.15 Mänskliga rättigheter i riskzonen för ”utsatta EU-medborgare”
Johanna Westeson, jurist och sakkunnig diskrimineringsfrågor, Amnesty
International

12:15 Avslutande lunch

Anmälningsformulär

VAR: City konferenscenter. Lokal:

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 05 sep 2019

Kontakt