25- 26 sep 2019 klocka 11.00 - 13.00

Utbildning - Prositution och människohandel för sexuella ändamål

Länsstyrelserna i Värmlands, Dalarnas och Örebro län inbjuder till en fördjupad utbildning kring prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Det finns idag ett pågående arbete mot prostitution och människohandel, inte minst via vår regionkoordinator och genom våra kompetensnätverk i de respektive länen. Behovet av utbildning är dock stort och det finns i våra tre län totalt 43 kommuner. Regionkoordinatorn är nödvändig för detta arbete, men utökad kunskap hos våra socialtjänster utgör ett stärkande komplement.

En person från varje kommuns socialtjänst bjuds in för att ge en bred kunskapstäckning. Denna person kan utgöra en länk mellan regionkoordinatorn och ordinarie verksamhet men också vara en viktig resurs gällande spridning av kunskap till kollegor.

Målgrupp

Du som arbetar med frågorna och från din chef fått mandat för att åka på utbildningen.

Anmälan

Deltagande är gratis. Anmälan görs senast den 16 september längre ner på denna sida.  

Din anmälan är bindande. Vid uteblivet deltagande utan avanmälan tas en avgift om 500 kronor ut.

Program och tider

Under dagarna kommer bland annat Mia Schyberg och Simon Häggström att föreläsa.

Utbildningen börjar med registrering på Selma spa klockan 11.00 den 25 september och avslutas vid 13.00 den 26 september.

Anmälan

VAR: Selma Spa, Sunne

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 16 sep 2019

Kontakt