16 aug 2019 klocka 08.30 - 16.30

Konferens - Våldsförebyggande arbete i skolan

Hur kan vi arbeta med barn och unga för att förebygga våld?

Som en del i den jämställdhetspolitiska skrivelsen Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid, finns även en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I den önskas ett perspektivskifte där vi behöver öka vårt arbete med att förebygga våldet med fokus på maskulinitetsnormer.

Genom samverkan mellan Länsstyrelsen och Region Örebro Län kan vi nu arrangera en heldag med flera spännande föreläsare. Syftet med dagen är att utbilda och inspirera personal i att synliggöra vikten av ett tidigt våldsförebyggande arbete.

Målgrupp

Personal på fritidshem och andra som arbetar nära barn i skolan (t.ex personal i skolrestauranger, vaktmästare, bibliotekarier och övriga resurspersoner).

Anmälan

Deltagande är gratis. Anmälan görs senast den 10 augusti längre ner på denna sida. Länsstyrelsen bjuder på fika och lunch. 

Max antal deltagare är 300. Din anmälan är bindande men kan överlåtas till kollega. Vid uteblivet deltagande utan avanmälan tas en avgift om 500 kronor ut.

Program

08:30 – 09:00 Välkomstfika och registrering

09:30 – 09:45 Välkommen till konferensen

09:45 – 10:15 Varför du är viktig
Beston Kalefa, ungdomscoach på ungdomsarenan Tegelbruket

10:15-12:00 Vad är våld?
Per Ringqvist, AMPHI Produktion

12:00–13:00 Lunch

13:00–14:15 MVP som metod i ett våldsförebyggande arbete
Dennis Nyström och Jens Karberg, Män för jämställdhet

14:15–14.35 Mingelfika

14:35–16:15 MVP som metod i ett våldsförebyggande arbete Fortsättning

16:15-16:30 Avslut av dagen

Anmälan

VAR: Pingstkyrkan, Nygatan 10, Örebro

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 aug 2019

Kontakt