24 sep 2019 klocka 09.00 - 16.00

Konferens:

Nationella minoriteters rättigheter i Sverige -

Länsstyrelsen i Örebro län bjuder i samverkan med Karlskoga, Degerfors, Hällefors, Lindesberg och Örebro kommun samt med Region Örebro län, in till en aktuell konferens som bland annat kommer att belysa historiken om nationella minoriteter fram till dagens stärkta lagstiftning.

inbjudan konferens nationella minoriteter 2019

Tryck för att se inbjudan

Sverige ska säkerställa efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter. Det är rättigheter som bl.a. följer av internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Den 1 januari 2019 trädde ändringar i kraft i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Ändringarna i lagen innebär bland annat stärkt skydd för de nationella minoriteternas språk och kultur samt att kommuner och regioner/landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Konferensen syftar till att höja kunskapsnivån om nationella minoriteters rättigheter och aktuell lagstiftning samt hur olika aktörer arbetar med området.

Målgrupp

Du som arbetar med frågor som berör nationella minoriteter och minoritetsspråk, politiker, kommunchefer, förvaltningschefer, HR-ansvariga, kommunikatörer, ansvariga för barnomsorg, skola, äldreomsorg, reception samt hälso- och sjukvårdsfrågor m.fl.

Anmälan

Hittas längre ner på denna sida och görs senast den 13 september.
Anmäld som ej deltar blir debiterad en kostnad på 200 kronor. Max 75 platser.

Program

08.30 Kaffe och smörgås

09.00 - 09.15 Inledning av landshövding Maria Larsson

09.15 - 10.15 Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk – bakgrund och lagstiftning

Katarina Popovic, utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Stockholm

10.15 - 10.30 Paus

10.30 - 11.30 Att tillhöra en nationell minoritetsgrupp – perspektiv från sverigefinska och romska minoriteter samt teckenspråk som minoritetsspråk

11.30 - 12.30 Lunch

12.30 - 13.30 Exempel på hur arbetet med nationella minoriteters rättigheter kan bedrivas i kommunerna

Örebro, Degerfors, Lindesberg, och Eskilstuna kommuner

13.30 – 14.00 Vad gäller för äldres rätt till omsorg på nationella minoritetsspråk?

Socialstyrelsen

14.00 - 14.30 Fika

14.30 - 15.10 Nationella minoriteters rättigheter i förskola och skola

Helena Lundgren, undervisningsråd, Skolverket

15.10 - 15.50 Nationella minoritetsspråk och betydelsen av flerspråkighet för våra barn

Leena Huss, forskare kring minoritetsspråk- och kulturer vid Uppsala universitet

15.50 – 16.00 Avslutning

Anmälningsformulär

VAR: City konferenscenter. Lokal: Sulan

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 13 sep 2019

Kontakt