17 jun 2019 klocka 09.30 - 15.00

Fältvandring med fokus på sorter för ekologisk produktion

Bönplantor

Foto: Mostphotos

Välkommen till fältvandring och diskussionsdag om sorter hos Adam Arnesson på Jannelundsgård i Mullhyttan. Målgrupp för aktiviteten är rådgivare inom ekologisk produktion.

Adam Arnesson visar oss runt på gården, bland annat ser vi Solhavre Sol II och vårrågen Petkus samt gråärt och olika bondbönor som odlas. Efter rundvandringen blir det en samlad diskussion kring värdet av ett bredare odlingsmaterial för ekologisk produktion.

Frågeställningen för dagen är; Har vi tillräcklig bredd och utbud av lämpliga sorter med dagens sortmaterial?

Lunch tillagas under dagen av den kända kocken Anders Johnsson.

Förutom Adam Arnesson deltar:

Per Ståhl, Seniorrådgivare Hushållningssällskapet

Karin Gerhardt, SLU som driver ett nytt tvärvetenskapligt projekt om möjligheter med gamla spannmålssorter.

Eva Johansson, Grogrund Växtförädling. Programchef för regeringens satsning på växtförädlingscentrum om ökad lokal och nationell livsmedelsproduktion. Utveckling av kompetenser och nya tekniker inom växtförädling och utvärdering av växtmaterial för marknaden ingår i satsningen.

Niclas Dagman, ordförande föreningen Allkorn

Jannie Hagman, SLU, ombesörjer sortprovning av ekologiska fältförsöken och årlig utvärdering i sortval.

Jens Weibull, Jordbruksverket, ansvarig för programmet för odlad mångfald POM, som är Sveriges nationella insats för långsiktigt bevarande och nyttjande av kulturväxter.

Dessutom finns sortföreträdare på plats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

VAR: Adam Arnesson, Jannelundsgård, Mullhyttan

KOSTNAD: Cirka 150 kronor för mat och kaffe betalas av var och en på plats.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 jun 2019

Kontakt

Katarina Holstmark

Jordbruksverket

Telefon 036-15 81 12

Ann-Marie Dock Gustavsson

Jordbruksverket

Telefon 036-15 89 32