24 maj 2019 klocka 10.00 - 14.00

Inställt: Fältvandring om geologin i odlingslandskapet

Kor i betesmark

Foto: Torgny Frembäck

Sveriges historia är också geologins. Det är nästan 10 000 år sedan landisen smälte bort från Mellansverige. Jordarterna var då till stor del redan fördelade och landformerna satta. Men de geologiska processerna fortsatte och fortsätter än idag, med ett föränderligt klimat.

Christer Jonasson, naturgeograf, verksam vid Uppsala Universitet, berättar i fält om landformer, jordarter och vad man kan vänta av ett förändrat klimat.

Torgny Frembäck från länsstyrelsen berättar i sin tur om vilka spår människan satt i landskapet.

Målgrupp

Lantbruksföretagare, deras familjemedlemmar och anställda inom lantbruksverksamhet.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

VAR: Samling vid Kvinnerstaskolans parkering (vid infarten)

KOSTNAD: Fältvandringen är kostnadsfri. Medtag matsäck.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 maj 2019

Kontakt