17 jun 2019 klocka 13.00 - 16.30

Jämställd fritid: Fysisk aktivitet och folkhälsa

Välkommen till konferens på temat Jämställd fritid!

En aktiv fritid och fysisk aktivitet är viktig för människors hälsa och välbefinnande.
Hur kan vi skapa jämställda förutsättningar för både flickor/kvinnor och pojkar/män att utöva fysisk aktivitet, träning och idrott? Vi vill bjuda in dig till en träff där du får ta del av aktuell statistik, forskning och goda exempel. Syftet med dagen är att inspirera till utveckling av hälsofrämjande insatser i kommunerna för ökad fysisk aktivitet.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som är politiker, chefer, konsulenter och andra tjänstepersoner som har ansvar och arbetar inom fritidsområdet. Även det civila samhället och föreningar inom fritidsområdet är välkomna.

Anmälan

Deltagandet är gratis. Anmälan görs senast den 12 juni längre ner på denna sida.

Anmälan för är bindande men kan överlåtas till kollega. Vid uteblivet deltagande utan avanmälan faktureras du en avgift om 350 kronor (för att täcka mat- och lokalkostnader).

Program

13.00 Välkommen och inledning. Maria Larsson, Landshövding, Länsstyrelsen i Örebro län.

13.15-13.45 Folkhälsa och jämställdhet i Örebro län – vad säger statistiken? Region Örebro län.

13.50-14.20 Rörelseförståelse och betydelsen av att utveckla olika rörelseförmågor hela livet - ett genusperspektiv. Peter Bergvall Virtanen, sakkunnig i barn- och ungdomsidrott, Örebro läns idrottsförbund

14.20-14.50 Kaffe och pausmingel

14.50-15.20 Öppen programpunkt

15.25-15.45 Pulshöjande aktivitet i skolan Jonas Karlsson, samordnare, Örebro läns idrottsförbund

15.45 16.15 Träning och god hälsa hela livet - Ett gott exempel på hur äldre kvinnor börjar träna och vilka effekter det har. Helena Ericson, doktorand i Idrottsvetenskap, Örebro universitet

16.15-16.30 Avslutande frågestund

Anmälan

VAR: City Konferenscenter, Lokal: Rex

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 jun 2019

Kontakt