19 sep 2018 klocka 09.00 - 15.00

Seminarium storskalig utrymning

Mönster storskalig utrymning

Välkomna på seminarium om planering och hantering av storskalig utrymning i Örebro län.

Arbetsgruppen kommer att redovisa den länsgemensamma strukturen för hur en storskalig utrymning ska gå till. Vi kommer även belysa behov av åtgärder och tillvägagångsätt för att kunna hantera en storskalig utrymning eller inkvartering av befolkning. Fika och lunch ingår.

Målgrupp

Tjänstepersoner med ansvar för planering eller hantering vid en räddningsinsats, upprättande av mottagningsstation, registrering av utrymmande och liknande uppgifter i samband med en storskalig utrymning. Exempelvis beredskapssamordnare, kommunikatörer, trafikplanerare, ansvarig för fastigheter med flera i de organisationer som kan bli berörda vid en samhällsstörning.

Syfte

Syftet med seminariet är att redovisa arbetsgruppens genomförda arbete, samt att lägga grund för aktörernas arbete i den egna organisationen.

Preliminärt program

Program

Tid

Programpunkt

9.00‑9.30

Fika

9.30‑12.00

Presentation av den länsgemensamma vägledningen för storskalig utrymning i Örebro län

12.00‑13.00

Lunch

13.00‑15.00

Presentation och diskussion kring arbetet på kommunnivå

15.00

Avslut och fika

Anmäl dig till seminariet

Seminariet är kostnadsfritt, vi bjuder på lunch och fika. Anmäl dig senast den 7 september.

 

Ta del av vägledningen för storskalig utrymning

Vägledningen är framtagen för att skapa en övergripande strategi för hur aktörerna i Örebro län gemensamt ska hantera en situation där ett kvarter, en stadsdel eller ett större geografiskt område behöver utrymmas.

Storskalig utrymning - en vägledning för Örebro län

VAR: Scandic Grand, Fabriksgatan 21-23, Örebro

KOSTNAD: ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 sep 2018

Kontakt