04 okt 2018 klocka 09.00 - 16.00

Friluftsliv för god folkhälsa

Tältning i skogen vid en sjö

Friluftsliv har mycket stor betydelse för hur vi mår. Att vara utomhus och vistas i naturen är viktigt för både den fysiska och den psykiska hälsan. På årets seminarium lyfter vi därför fram friluftslivsmålet Friluftsliv för god folkhälsa, Seminariet är en fortsättning på tidigare seminarium om friluftsliv och naturturism 2016 och 2017.

Syftet med dagen är belysa hur viktigt det är att skapa goda förutsättningar för att vi regelbundet kan vistas i natur- och kulturlandskapet. Förmiddagen bjuder på föreläsningar om omtyckta landskap, varför vi mår bra av att vistas i naturen samt ett inspirationsföredrag om smakrik och nyttig mat för friluftslivet. Eftermiddagen tar upp om möjligheten till samplanering i skogen samt fyra workshops – du kan välja två av dem.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till entreprenörer och organisationer inom friluftsliv och naturturism likaväl som representanter för skogssektorn och LRF. Vi vänder oss även till samhällsplanerare och folkhälsosamordnare och andra tjänstepersoner inom kommuner och Region Örebro län som arbetar med eller har koppling till friluftsliv och naturturism. Intresserad allmänhet är alltid välkommen.

Möjlighet att ställa ut

Precis som tidigare år finns det möjligheten att ställa ut eget material för den som önskar marknadsföra sin verksamhet.

Seminariet är en del i Länsstyrelsens Agenda 2030-arbete och anordnas i samarbete med Region Örebro län.

Logotyp Region Örebro län

Program

Program för seminariedagen Friluftsliv för god hälsa

Tid

Programpunkt

Talare

09.00

Registrering, kaffe/te med smörgås

09.30

Välkomna!
Länsstyrelsens uppdrag Friluftsliv

Maria Larsson
Landshövding i Örebro län

Ulf Sandström
Samordnare friluftsliv, Länsstyrelsen i Örebro län

09.50

Hur påverkar naturen vår hälsa, stress och välbefinnande?

Eva Sahlin
Medicine doktor, Institutet för
stressmedicin, Göteborg

10.35

Paus

11.10

Smart mat för ett hälsosamt friluftsliv

Kristina Andersson
Näringsfysiolog och författare,
expert på kost och hälsa

12.00

LUNCH -  serveras på City Konferenscenter en trappa upp. Välj ur buffé.

12.40

Hur ser hälsoläget ut i Örebro län?

Marie Cecares Ohlson
Folkhälsa och välfärd
Region Örebro län

13.00

Hur kan olika intressen i skogen samplaneras?

Ann Dolling
Fil dr, Institutet för skog & hälsa SLU Umeå

 

Sofia Blomquist
Skogsstyrelsen

13.25

Workshops, pass 1


1. Hur kan vi samplanera landskapet?

Ann Dolling
Fil dr, Institutet för skog & hälsa SLU Umeå

Sofia Blomquist
Skogsstyrelsen


2. Varför är naturen en sådan bra affärsidé?

Jessica Sannö
Ösjönäs

Eva Sahlin
Institutet för stressmedicin Göteborg


3. Med friluftsliv som verktyg för god folkhälsa – redan i skolan

Johan Karlström
Region Örebro län

 

Lotta Sörman

Örebro kommun


4. Friluftsliv i samhällsplaneringen

Malin Björk

Örebro kommun

 

Maria Lindström
Länsstyrelsen i Örebro län

Erik Göthlin
Länsstyrelsen i Örebro län

14.00

Workshops, pass 2


14.40

Kaffe/te med naturgodis
Mingel med representanter från företag, kommuner m.fl.

15.15

Återsamling med diskussioner utifrån workshoparna

Ulf Sandström, workshopsledarna

15.55

Avslutning

Ulf Sandström

 

Skicka in frågor till föredragshållarna

Skicka gärna in frågor i förväg till föredragshållarna. Mejla dem till ulf.sandstrom@lansstyrelsen.se

Anmäl dig till seminariet

Seminariet är kostnadsfritt, vi bjuder på lunch och fika i friluftslivets tecken.

VAR: City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro

KOSTNAD: Ingen avgift

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 sep 2018

Kontakt