04- 05 okt 2018 klocka 09.30 - 13.00

Små kommuners arbete med ANDT och brottsförebyggande frågor

Målgrupp

Lokala ANDT- och brottsförebyggande samordnare/kontaktpersoner, kommunpolis och ansvariga politiker hälsas välkomna till dessa dagar.

Anmälan

Anmälan görs senast 1 september och hittas längst ner på denna sida. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan deltagare.

Kostnad

1 500 kronor per person

Program

Torsdag 4 oktober

09.30 Kaffe och registrering

10.00 Välkomna!

10.30 Samverkan i små kommuner
Linda Wikman, Brottsförebyggande rådet (Brå) via Skype

11.00 Medborgalöften, hur har det fungerat och hur
arbetar vi med dem?
Irene Rosell, kommunpolis

11.30 Verktyg och goda exempel för små kommuners förebyggande arbete
Marie Montin, samordnare för länsstyrelsernas ANDT-arbete

12.00 Diskussion och fruktpaus

12.30 Lunch

13.30 Eftermiddag om förebyggande arbete i Norsjö kommun - Årets förebyggande kommun 2016, inklusive diskussion och fika
Marie-Louise Skoogh, folkhälsosamordnare, Mikael Lindfors, kommunalråd och Bo Sandström, kommunpolis

16.30 Avslutning för dagen

Här finns möjlighet att utnyttja Loka Brunns faciliteter

19.30 Middag

Fredag 5 oktober

08.30 Polisens narkotikahandlingsplan, inklusive diskussion
Lena Byström, chef UC Öst

10.00 Fika

10.30 Vägledning för att uppskatta kostnader för våld i nära relationer, inklusive diskussion
Almina Kalkan, Socialstyrelsen

11.30 Hur vanligt är våld och har alkohol något med saken att göra? Presentation av en rapport från internationell och svensk forskning
Per Leimar, IOGT-NTO

12.30 Aktuell information från länssamordning

13.00 Avslut

Anmälningsformulär

VAR: Loka Brunn

KOSTNAD: 1500 kronor per deltagare

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 01 sep 2018

Kontakt