15 jun 2018 klocka 08.30 - 12.00

Seminarium: Jämställd fritidsverksamhet

Välkomna till ytterligare ett seminarium i serien Regional plattform för jämställdhet!

Målgrupp

Seminariet riktar sig till politiker, chefer, fritidskonsulenter och andra tjänstepersoner som har ansvar och arbetar inom kommunal fritidsverksamhet. Seminariet vänder sig också till det civila samhället och föreningar som berörs av fritidspolitiken.

Anmälan

Det finns fortfarande platser kvar. Är du intresserad av att delta kontaktar du Kerstin.Lillje@lansstyrelsen.se.
Deltagande är gratis och Länsstyrelsen bjuder på kaffe och smörgås.

Program


8.30

Registrering, kaffe, te och smörgås

 

 9.00 

Inledning

9.05

FAKTA: Hur ser det ut i länet när det gäller ungdomar,
fritidsvanor, hälsa/psykisk hälsa och levnadsvanor i
övrigt.

Carina Persson/Jim Lindström RÖL

9.30

FAKTA: Hur rör sig flickor och pojkar utifrån rumsliga
aspekterna på fritids- och idrottsutövande?

Karin Book, lektor Malmö universitet


KAFFE

 

10.20

 

RESURSER: Gender Budgeting som verktyg för förändring

Jonas Hård, Fritidsnämndens ordförande Örebro kommun

11.00

GODA EXEMPEL: Föreningsexempel Jonas Andersson,
Fritidskonsulent Lindesbergs kommun.

Genusronden, Elisabeth Wallin Örebro kommun

11.45 -12.00

Avslut

 

VAR: City konferenscenter, lokal Sulan

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 28 maj 2018

Kontakt