05- 06 jun 2018 klocka 18.00 - 12.00

Naturnatten vid Finnakällan

Månadens reservat i juni är ett naturminne, nämligen Finnakällan i Hallsbergs kommun. Kom och upplev junikvällen vid de traditionsrika finnakällorna den 5 juni.

Guidning vid Finnakällorna

Välkommen till en historisk och botanisk guidning vid Finnakällorna. Hardemo spelmanskapell finns på plats och det finns även möjlighet att grilla.

Tid och plats

Tisdag den 5 juni kl 18.00

Vägbeskrivning

Ca 800 meter söder om Hallsbergsvägen, sväng upp mot Finnakällan från väg 529 mellan Hallsberg och Östansjö.

Karta Enirolänk till annan webbplats

​Finnakällan - ett naturminne med tradition

Finnakällan består egentligen av tre källor. Den kanske mest kända av dessa är den så kallade Ögonakällan, vars vatten i forna tider ansås bota "klena ögon". Källorna har ett starkt skydd, både som fornlämningar som naturminne. Förutom deras spännande kulturhistoria är källor även spännande naturfenomen. I en källa bryter grundvattnet naturligt fram upp ur markytan och vattnet håller en jämn temperatur över hela året, oftast omkring 5-10 grader. Detta speciella klimat gör att flera sällsynta arter trivs kring källorna, som lamellsnäcka och liten kantrörsnattslända. Längs Finnabäcken växer även rikligt med mossor, som exempelvis den ovanliga och kräsna dunmossan, som ställer höga krav på både orörd och fuktig mark.

Arrangeras av Hopajola i samarbete med Naturskyddsföreningen Hallsberg och Länsstyrelsen

VAR: Finnakällan

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt