Illustration, hus med solceller på taket

Solceller

Du kan söka stöd för att installera alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Privatpersoner, företag och offentliga organisationer kan söka stödet. Syftet med stödet är att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet.

Ändrade stödnivåer från och med 1 januari 2018

Stödnivån har ändrats från och med 1 januari 2018 och är maximalt 30 procent till alla. För ansökningar från andra än företag som inkommit innan 1 januari 2015 gäller den tidigare stödnivån, det vill säga 35 procent.

Stödets storlek och begränsningar

Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna.
Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Stödberättigande kostnader för solels- och solvärmehybridsystem får uppgå till högst 90 000 kronor plus mervärdesskatt per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Ansökningarna behandlas i turordning. Sedan stödet infördes 2009 har efterfrågan varit betydligt större än tilldelade pengar. Detta innebär att det tar ca 1,5 år att få stödet beviljat.

Villkor

 • Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2020.
 • Du kan inte få stöd för åtgärder som fått annat offentligt stöd, inklusive sådant stöd som lämnats av europeiska unionen.
 • Du kan inte få stöd om du fått skattereduktion för arbetskostnad (ROT-avdrag). Du har dock möjlighet att betala in detta avdrag för att uppfylla villkoren för detta stöd.
 • Du kan bara få bidrag för ett solcellssystem per byggnad eller för ett solcellssystem per fastighet om systemet är byggt på marken.
 • För system för samtidig produktion av solel och solvärme i en integrerad konstruktion (solels- och solvärmehybridsystem) får stöd lämnas endast om elproduktionen uppgår till minst 20 procent av systemets beräknade sammanlagda årliga el- och värmeproduktion.

Ansök om stöd för solceller

Du kan ansöka om stödet på två sätt:

 1. Gör en digital ansökan via Boverkets e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (kräver att du har en e-legitimation/Bank-ID).
 2. Fyll i Energimyndighetens ansökningsblankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och skicka den till
  Länsstyrelsen i Örebro län
  Solcellsstöd
  701 86 Örebro

Vem vänder jag mig till med frågor om solceller?

Frågor om ansökan

Länsstyrelsen hanterar din ansökan och kan exempelvis ge svar på hur din ansökan ligger till i turordningen för att bli beviljad stöd.

Frågor om teknik, kostnader och bidrag

Kommunernas Energi- och klimatrådgivare svarar på frågor om teknik, kostnader och bidrag.

Frågor om stödet och information om solceller

Energimyndigheten svarar på specifika frågor om föreskrifter och fördelning av medel och tillhandahåller månadsrapporter för solcellsstödet.

Solceller (Energimyndigheten)länk till annan webbplats

Stöd till solceller - så ansöker du om investeringsstöd (Energimyndigheten)länk till annan webbplats

Vägledning om solceller (Energimyndigheten)länk till annan webbplats

 

Kontakt