Trafik och väg

Länsstyrelsen tar emot ansökningar om tillstånd för svävare, och ansökningar om dispens från förbudet mot motortrafik i naturen. Vi behandlar även ansökningar om att sätta upp reklamskyltar utmed väg, om skylten ska sitta utanför vägområdet.

Här kan du läsa om hur Länsstyrelsen arbetar med frågor inom trafik och väg.

Svävare

Svävare får användas utan tillstånd i tjänsteutövning inom Polismyndigheten, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Tullverket och den kommunala räddningstjänsten. I alla övriga fall krävs tillstånd för att använda en svävare. Du ansöker om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Reklamskyltar utmed väg

Om du vill sätta upp en reklamskylt eller informationsskylt vid en allmän väg krävs det tillstånd från Länsstyrelsen, Trafikverket eller kommunen. Det krävs också tillstånd från markägaren. Länsstyrelsen behandlar ansökningar som gäller skyltar utanför vägområdet.

Bygga vid väg

Om du tänkt bygga något som kan påverka trafiksäkerheten vid en väg behöver du i vissa fall ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Bygga vid väg

Kontakt