Illustration, metallsökare

Tillstånd att använda metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Den som vill använda en metallsökare måste först ha ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd för ett begränsat område, och aldrig för områden i anslutning till fornlämningar.

Förbud enligt kulturmiljölagen

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Ansökan

Ansökningsavgift

Avgiften är 700 kronor för varje ansökan. Det innebär att varje geografiskt område som du ansöker för omfattas av en avgift. Om du skickar tre ansökningar, för tre olika områden, ska du alltså betala tre ansökningsavgifter (3x700kr).

Ansökningsavgiften ska betalas samtidigt som ansökan sänds in.

 • Avgiften är 700 kronor.
 • Betala in till bankgiro 5051-7697, ange:
  • för- och efternamn
  • projektnummer 7243113 

Bilagor

Det är två bilagor som ska bifogas när du skickar in din ansökan:

 • Översiktskarta över området.
 • Fastighetskarta eller likvärdig detaljkarta med angiven skala.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om användning av metallsökare (pdf)PDF
  Ansökan om användning av metallsökare (word)Word
 2. Skicka blanketten  och bilagor till fornlamningar.orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Plan och Kultur
  701 86 ÖREBRO

Ansökningsavgift

Länsstyrelsen tar en avgift för ansökningar om tillstånd att använda metallsökare. Avgiften är 700 kronor för varje geografiskt avgränsat område som din ansökan gäller, oavsett om tillståndet beviljas eller inte.

Kontakt