Illustration, kyrka

Ansök om tillstånd för ändring av kyrkliga kulturminnen

Blankett för ansökan om tillstånd för ändring av kyrkliga kulturminnen (kyrkobyggnader, begravningsplatser och kyrkliga inventarier).

Gör din ansökan så här

  1. Fyll i blanketten:
    Ansökan om tillstånd för förändring av kyrkliga kulturminnen(pdf)PDF
  2. Skicka blanketten till orebro@lansstyrelsen.se eller

    Länsstyrelsen i Örebro län
    Plan och Kultur
    701 86 ÖREBRO

Kyrkor i Örebro län

I Örebro län finns 81 kyrkor som tillsammans berättar tiden från den tidiga medeltidens små träkyrkor till 1900-talets modernistiska distriktskyrkor.

Bland de medeltida kyrkorna intar Tångeråsa från 1300-talet en särställning. Det är länets enda bevarade medeltida träkyrka och en av de få bevarade medeltida träkyrkor i hela Sverige. Sköllersta kyrka är en ovanlig välbevarad medeltida stenkyrka med många samtida inventarier. Från senmedeltiden kan Glanshammars kyrka nämnas, den fick sin nuvarande utformning under 1400-talet och har målningar från 1580-tal.

Kyrkor

Almby kyrka

Edsbergs kyrka

Fellingsbro kyrka

Glanshammars kyrka

Gällersta kyrka

Hackvads kyrka

Hidinge gamla kyrka

Hardemo kyrka

Hovsta kyrka

Knista kyrka

Karlskoga kyrka

Mosjö kyrka

Norrbyås kyrka

Ramundeboda kyrka

S:t Olofs kapell (Hardemo)

S:t Nicolai kyrka

Sköllersta kyrka

Stora Mellösa kyrka

Tångeråsa kyrka

Ödeby kyrka

Länets främsta exempel från stormaktstiden och 1600-talet är utan tvekan Askersunds landskyrka. Medan Ödeby och Skagershults gamla kyrka är exempel på kyrkor som byggdes av tidens rika stormän. Under denna tid byggdes även de flesta av de ovan nämnda träkyrkorna i länets bergslagsdel.

Kyrkor

Askersunds landskyrka

Birgittakyrkan i Olshammar

Ekers kyrka

Ervalla kyrka

Grythyttans kyrka

Hjulsjö kyrka

Hällefors kyrka

Järnboås kyrka

Kvistbro kyrka

Lindesbergs kyrka

Ljusnarsbergs kyrka

Nysunds kyrka

Skagershults gamla kyrka

Under 1700-talet ökade befolkningen markant, och huvuddelen av de kyrkor som då fanns i länet blev föremål för om- och tillbyggnader, främst då de tidigmedeltida kyrkorna som ofta fick helt nya och förstorade långhus. Under en 100-årsperiod mellan mitten av 1700- talet och fram till mitten av 1800-talet byggdes få helt nya kyrkor, det var bl.a. Hammar, Ramsberg och Sofia Magdalena i Askersund. De är alla präglade av den tidens ideal om stora, ljusa och odekorerade kyrkorum. En särskilt intressant kyrka från denna tid är den mycket välbevarade i träkyrkan i Bo, byggd i karolinsk stil.

Kyrkor

Askersunds stadskyrka

Askers kyrka

Axbergs kyrka

Bo kyrka

Ekeby kyrka

Finnerödja kyrka

Gräve kyrka

Kils kyrka

Kräcklinge kyrka

Lillkyrka kyrka

Lännäs kyrka

Lerbäcks kyrka

Näsby kyrka

Ramsbergs kyrka

Rinkaby kyrka

Snavlunda kyrka

Svennevads kyrka

Täby kyrka

Viby kyrka

Vintrosa kyrka

Under 1800-talet blev de romanska och gotiska nystilarna populära men av denna stil finns få exempel i Örebro län. I Närke finns enbart ett exempel, den nygotiska Hidinge nya kyrka. Guldsmedshyttans kyrka är ett exempel på nygotik i tegel. Medan kyrkorna i Viker och Nora, är exempel på den nyromanska stilen. Endast en träkyrka byggdes i länet under 1800-talet, Degerfors kyrka. Intressant nog finns ett av de tidigaste exemplen i landet på den nygotiska stilen i Örebro län; Karlsdals kapell från 1840-talet.

Kyrkor

Brevens kyrka

Degerfors kyrka

Guldsmedshyttans kyrka

Hallsbergs sockenkyrka

Karlsdals kapell

Kumla kyrka

Nora kyrka

Tiveds kyrka

Vedevågs kyrka

Vikers kyrka

Den inom arkitekturen så dominerande jugendstilen från tiden kring 1900, finns enbart representerad i Hackvads kyrka. Den nationalromantiska stilen representeras av träkyrkan i Hörken men även i Skagershults nya kyrka i kalksten. På privat initiativ, genom den så kallade småkyrkorörelsen, uppfördes under mellankrigstiden (1920-1940-talen) ett antal kyrkor i länet, exempelvis Spannarboda, Mullhyttan och Pålsboda. De präglas samtliga av den tidens historiserande kyrkliga nybyggnadsstil, där medeltiden var den huvudsakliga inspirationskällan.

Kyrkor

Adolfsbergs kyrka, Örebro stad

Adventskyrkan i Hallsberg

Adventskyrkan i Hjortkvarn

Dalmarks kapell

Emiliakapellet, Porla brunn

Greksåsars kapell

Hammars kyrka

Hörkens kyrka

Längbro kyrka

Mariedamms kapell

Olaus Petri kyrka

Pålsboda kyrka

Spannarboda kyrka

Tavlans kapell

Kontakt