Illustration, fisk i h¨åv

Vattenbruk och fiskeodling

Länsstyrelsen handlägger stöd till investeringar inom fiske. Vårt arbete med förvaltningen av fiskbestånden och stödet till fiskevården bidrar även till att utveckla fisketurismen. 

Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för att utveckla fiskerinäringen. Vårt ansvar omfattar allt från att få genomslag i länet till initiativ för att utveckla näringen i länet.

Fiskerinäringen består av yrkesfisket och beredningsindustrin, vattenbruket samt fisketurismen.

Yrkesfiske

Yrkesfisket i Sverige är en viktig näring. Vi handlägger EU-stöd till investeringar i yrkesmässigt fiske, vattenbruk, beredningsföretag samt till hamnar med yrkesfiske. Vi ska också se till att regleringar av fisket tar hänsyn till regionala intressen. Vi arbetar för ett levande yrkesfiske som kan leverera fisk av god kvalitet till konsumenterna.

För att bedriva ett yrkesmässigt fiske på allmänt vatten krävs en personlig yrkesfiskelicens. Vill du bedriva yrkesfiske ska du ansöka skriftligt om yrkesfiskelicens.

Yrkesfiskelicens på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Stöd till investeringar inom fiske

Det finns flera stöd att söka inom ramen för Havs- och fiskeriprogrammet som löper fram till 2020. Vi prövar ansökningar om stöd för vissa åtgärder. Det innebär att vi tar emot, handlägger och fattar beslut om stöd. Stöden är uppdelade på projektstöd och företagsstöd.

Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Ansökan om utplantering av fisk

För att sätta ut fisk eller flytta fisk från ett vattenområde till ett annat krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Fisk får inte planteras ut om detta kan medföra spridning av olämpliga arter eller stammar av fisk eller av smittsamma sjukdomar.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om utplantering av fisk (pdf)PDF
 2. Skriv under och skicka blanketten till

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Fiske
  701 86 ÖREBRO

Ansökan om utplantering av kräftor

För att sätta ut kräftor eller flytta kräftor från ett vattenområde till ett annat krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Kräftor får inte planteras ut om detta kan medföra spridning av olämpliga arter eller stammar av kräftor eller av smittsamma sjukdomar.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om utplantering av kräftor (pdf)PDF
 2. Skriv under och skicka blanketten till

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Fiske
  701 86 ÖREBRO

Kontakt