Illustration, veterinär med hund på undersökningsbord

Veterinär till offentlig tävling med djur

Vid många offentliga tävlingar med djur krävs att det finns en tävlingsveterinär på plats. Du ansöker om veterinär hos Länsstyrelsen, och sedan anställs personen av Jordbruksverket.

Om du ska anordna en offentlig tävling med djur krävs det oftast att en tävlingsveterinär är närvarande. Veterinären ska besiktiga deltagande djur och tävlingsområdet före start samt övervaka djurskyddet under hela tävlingen.

Jordbruksverket har mer information om vid vilka tävlingar en veterinär måste medverka.

Veterinär vid tävlingar med djur på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djurlänk till annan webbplats

Ansök om veterinär

Du behöver själv kontakta en veterinär för att fråga om denne kan medverka vid tävlingen. Att vara tävlingsveterinär är frivilligt. När du har hittat en veterinär som kan medverka ansöker du om veterinär i vår e-tjänst. Skicka in ansökan senast tre veckor före tävlingen.

Vad kostar det?

Det kostar ingenting att ansöka om tävlingsveterinär till offentlig tävling. Däremot behöver du betala för veterinärens medverkan. Jordbruksverket fakturerar dig för det i efterhand.

Om du ska anordna en offentlig tävling med djur måste en veterinär närvara. En företrädare för organisationen som håller tävlingen ska ansöka om en veterinär hos länsstyrelsen.

Vem kan ansöka?

Behöriga sökanden är företrädare för en klubb eller förening som anordnar offentlig tävling med djur.

Tid för ansökan

Ansökan hanteras av Länsstyrelsen när den är komplett. Den ska ha kommit till Länsstyrelsen senast tre veckor före tävlingsdatum. Sökanden ska ha varit i kontakt med föreslagen veterinär innan ansökan skickas in.

Avgifter

Att ansöka om en veterinär vid en offentlig tävling kostar ingenting. Däremot kommer veterinären att fakturera tävlingsarrangören i efterhand via Jordbruksverket.

Kontakta oss
Åsa Heldemar
Länsveterinär
Rättsenheten
asa.heldemar@lansstyrelsen.se
010-224 83 46

Gå till e-tjänst

Ansökan om veterinär vid en offentlig tävling med djur (LÄGG IN LÄNK TILL E-TJÄNST)

Kontakt