Illustration, fiskar med paragraftecken

Fisketillsyn

 

En fisketillsynsman ser till att bestämmelser och regler om fiske och fiskevård följs.

I Sverige är fritidsfisket är en viktig del av vårt nyttjande av naturresurser. För vissa fiskbestånd behövs det dock fiskeregler. En förutsättning för att fiskereglerna ska vara effektiva är att de respekteras. Därför behövs fisketillsyn, dels för att följa upp om reglerna följs, dels för att sprida information om gällande regler och deras syfte.

En tillsynsman får under kontroll undersöka fångad fisk, fiskeredskap och fisksump. En fisketillsynsman får ta fisk, redskap och annan egendom i beslag inför utredning om olagligt fiske.

Fisketillsynsman

För att bli fisketillsynsman krävs det att du

 • är 18 år
 • går en utbildning
 • har en uppdragsgivare, till exempel ett fiskevårdsområde, en sportfiskeklubb eller en sammanslutning av fiskerättsäga.

Efter en godkänd ansökan från Länsstyrelsen får du ett förordnande på en period av högst tre år i taget. Vi gör en kontroll av lämplighet, bland annat genom remittering till polismyndighet. Ansökan ska göras i det län du är folkbokförd. Det är enbart du som vill bli förordnad som kan göra en ansökan.

Gör din ansökan så här

 1. Skriv ut och fyll i blanketten:
  Ansökningsblankett fisketillsynsman (pdf)PDF
 2. Skriv under och skicka blanketten till Länsstyrelsen i det län som den sökande är folkbokförd. Om länet är Örebro, skicka den till:

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Ansöklan fisketillsynsman
  701 86 Örebro

Uppdraget som fisketillsynsman

Fisketillsynsmännen har tillsyn över fiske utifrån fiskelagstiftningen och lokala fiskebestämmelser. Lokala bestämmelser är de som fastställts av berörda fiskerättsägare, det vill säga fiskevårdsområde eller fiskearrendator.

Gå utbildning för att bli fisketillsynsman

I utbildningen i fisketillsyn får du bland annat lära dig fiskelagstiftning, en del om polis- och kustbevakningens verksamhet samt fisketillsynsmannens befogenheter. Kursen avslutas med ett prov.

Utbildningen genomförs normalt i form av en studiecirkel. Önskar ni genomföra kursen i cirkelform i din fiskeklubb eller i ditt fiskevårdsområde, kontakta Studiefrämjandet så hjälper de till. Länsstyrelsen rekommenderar att du tillägnar dig kunskapen genom att delta i en studiecirkel.

Kurslitteratur

Kurslitteratur som ska användas vid utbildningen är boken Fisketillsyn, en handledning för fisketillsynsmän, författare Gunnar Dyhre. Handledningen är utgiven av Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund i samarbete med Fiskeriverket. Boken kan beställas från Sportfiskarna tel. 0703-732900 eller webb butiken www.sportfiskarna.se.

För dig som gått kursen för mycket länge sedan kan det vara idé att skaffa en uppdaterad handledning och fräscha upp kunskaperna.

Fisketillsynsmän i länet

För tillsyn av fisket i länet finns cirka 300 fisketillsynsmän som förordnats av Länsstyrelsen.

Fisketillsyn i Hjälmaren

För att fisket på Hjälmaren ska fungera enligt de regler och bestämmelser som finns, har Länsstyrelsen i Örebro län i uppdrag att utöva så kallad tillsyn över den fiskeriverksamhet som bedrivs. Martin Engström och Torgny Frembäck gör återkommande tillsynsrundor för att kolla så allt fungerar. Vi fick följa med på en sådan tur.

Kontakt