Skyddsjakt på trana i Kvismareområdet

Länsstyrelsen har fattat beslut om att tillåta skyddsjakt på 50 tranor i Kvismareområdet. Tillståndet är förenat med en rad villkor. Den som jagar har ansvar för att känna till och följa alla delar i beslutet.

Tillståndet gäller från och med den 9 april 2020 och som längst till och med den 20 april 2020. Skyddsjakten får bara bedrivas inom det område i Kvismaredalen som är markerat i karta i beslutet. Skyddsjakten är bara tillåten efter tranor som uppehåller sig eller är i färd med att landa på en åker med oskördad gröda, och som befaras orsaka skada.

Beslut om skyddsjakt på trana i KvismareområdetPDF

Kontrollera återstående tilldelning

Den som avser att bedriva skyddsjakt har ett ansvar att före jakten bedrivs, samma dag, kontrollera antalet återstående tranor i skyddsjaktskvoten. Antalet återstående tranor uppdateras dagligen på veckodagar. Om kvoten börjar bli fylld ska den som avser bedriva jakt istället kontakta Länsstyrelsens resursperson, Pär Nilsson, för skadeförebyggande åtgärder på telefon 010-224 86 37 för aktuell återstående tilldelning.

Antalet fällda tranor (uppdaterad 2020-04-21 kl. 15.45)

3

Rapportera fällda tranor

Antalet fällda fåglar ska rapporteras in till Länsstyrelsen efter varje jakttillfälle eller så snart som möjligt, dock senast en dag efter att tranor har fällts. Rapportering ska i första hand göras via formuläret nedan och ska innehålla följande uppgifter:

  1. antal fällda tranor
  2. av vem, var och när skyddsjakten skett
  3. vilken typ av gröda som jakten bedrivits på
  4. vilken typ av skrämselutrustning som använts
  5. en beskrivning av skyddsjaktens effekter

Använd formuläret för rapportering

När du skickat in rapporten genom att trycka på "Rapportera fällda tranor" längst ner så visas ett meddelande om att rapporten registrerats. Tack för att du använder formuläret, det underlättar överblicken av återstående tilldelning!

Kontakt