Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Trana, gås och sångsvan

Om dina grödor skadas av fåglar bör du snarast sätta ut någon form av skrämselutrustning. Gäller det jaktbara gäss bör du bedriva skyddsjakt.

När skyddsjakt får bedrivas

Skyddsjakt efter gås

Skyddsjakt får bedrivas efter grågås, kanadagås och vitkindad gås under hela året, förutsatt att de uppträder i flock om minst fem individer vid fält med oskördad gröda eller medför olägenhet för människors hälsa. Det är inte längre tillåtet att bedriva skyddsjakt på sädgås utan särskilt tillstånd från Länsstyrelsen. Det här gäller från och med den 1 juli 2021.

Skyddsjakt efter trana och sångsvan

För att förebygga skada får skyddsjakt bedrivas efter trana och sångsvan om de uppträder i flock om minst fem individer vid fält med oskördad gröda under vissa perioder på året.

 • Skyddsjakt får bedrivas efter trana 1 april–30 maj och den 1 augusti–30 september.
 • Skyddsjakt får bedrivas efter sångsvan den 1 oktober–31 mars.

Få hjälp med förebyggande insatser

Vid omfattande problem kan Länsstyrelsen hjälpa till med förebyggande insatser i särskilt utsatta områden. Vi har bland annat skrämselutrustning till utlåning. Kontakta i första hand Länsstyrelsens fågelkonsult Pär Nilsson på telefon 010-224 86 37.

Hur du kan förebygga skador från bland annat stora betande fåglar

Ansök om ersättning för skador på gröda

Om gröda har blivit skadat av tranor, gäss eller sångsvan kan du ansöka om ersättning. Din ansökan ska vara inkommen till Länsstyrelsen inom tre månader efter det att skadan har upptäckts.

Gör så här

1. Ta kontakt för besiktning av skadorna

Kontakta besiktningspersonen på Länsstyrelsen för att besikta skadorna.

Om du vill ansöka om ersättning för skador kontaktar du Länsstyrelsens besiktningsperson så snart du upptäckt skadorna. Besiktningsperson ska besiktiga grödan. Örebro läns besiktningsperson för gröda är:

Vid besiktningen skriver besiktningsperson ett protokoll och gör en värdering på hur stort det totala skördebortfallet beräknas bli. Ibland kan det behövas en slutlig besiktning strax innan skörd. Besiktningen och värderingen ligger sedan till grund för din ansökan om ersättning.

2. Skicka in ansökan via blankett

 1. Fyll i blanketten Ansökan om ersättning för viltskada på gröda (pdf) Länk till annan webbplats.
 2. Skriv under och skicka blanketten till:

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Art och Vilt
  701 86 ÖREBRO

Handlingsplan för att minska viltskador

Länsstyrelsen har tillsammans med Viltförvaltningsdelegationen fastställt en handlingsplan för skyddsjakt och användning av statliga medel avseende skador av stora betande fåglar i jordbruket. Planen togs fram år 2016 och utgår från en kartläggning av de förhållanden som gällde då.

Handlingsplan för skyddsjakt och användning av viltskademedlen avseende skador av stora betande fåglar i jordbruket (pdf) Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Tran- och gåsarbetsgruppen i Kvismaren

Tran- och gåsarbetsgruppen är en lokal arbetsgrupp för viltskador orsakade av tranor, gäss och sångsvan. Gruppen arbetar som en rådgivande instans för de förebyggande insatserna i främst Kvismareområdet, och består av ledamöter och representanter från

 • lantbruket
 • LRF
 • Viltskadecenter
 • ornitologiska föreningar
 • jägare
 • Länsstyrelsens personal.

Gruppen sammanträder 2–3 gånger per år för att diskutera problematiken kring tranor och gäss. Gruppen planerar aktuella åtgärder och fungerar som ett forum för diskussioner och förslag till åtgärder för att minska skadorna.

Kontakt