Trana, gås och sångsvan

Om dina grödor skadas av fåglar bör du snarast sätta ut någon form av skrämselutrustning. Gäller det jaktbara gäss bör du bedriva skyddsjakt.

Skyddsjakt

Skyddsjakt får bedrivas efter grågås, kanadagås och vitkindad gås under hela året, förutsatt att de uppträder i flock om minst fem individer vid fält med oskördad gröda eller medför olägenhet för människors hälsa. Det här gäller från och med den 1 juli 2021.

För att förebygga skada får skyddsjakt bedrivas efter trana och sångsvan om de uppträder i flock om minst fem individer vid fält med oskördad gröda under vissa perioder på året.

 • Skyddsjakt får bedrivas efter trana 1 april–30 maj och den 1 augusti–30 september.
 • Skyddsjakt får bedrivas efter sångsvan den 1 oktober–31 mars.

Förebyggande insatser

Vid omfattande problem kan Länsstyrelsen hjälpa till med förebyggande insatser i särskilt utsatta områden. Vi har bland annat skrämselutrustning till utlåning. Kontakta i första hand Länsstyrelsens fågelkonsult Pär Nilsson på telefon 010-224 86 37.

Här kan du få mer information om hur du kan förebygga skador från bland annat stora betande fåglar.

Handlingsplan för att minska viltskador

Länsstyrelsen har tillsammans med Viltförvaltningsdelegationen fastställt en handlingsplan för skyddsjakt och användning av statliga medel avseende skador av stora betande fåglar i jordbruket. Planen togs fram år 2016 och utgår från en kartläggning av de förhållanden som gällde då.

Handlingsplan för skyddsjakt och användning av viltskademedlen avseende skador av stora betande fåglar i jordbruket (pdf) Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Tran- och gåsarbetsgruppen i Kvismaren

Tran- och gåsarbetsgruppen är en lokal arbetsgrupp för viltskador orsakade av tranor, gäss och sångsvan. Gruppen arbetar som en rådgivande instans för de förebyggande insatserna i främst Kvismareområdet, och består av ledamöter och representanter från

 • lantbruket
 • LRF
 • Viltskadecenter
 • ornitologiska föreningar
 • jägare
 • Länsstyrelsens personal.

Gruppen sammanträder 2–3 gånger per år för att diskutera problematiken kring tranor och gäss. Gruppen planerar aktuella åtgärder och fungerar som ett forum för diskussioner och förslag till åtgärder för att minska skadorna.

Ansök om ersättning för skador på gröda

Om du vill ansöka om ersättning för skador kontaktar du Länsstyrelsens besiktningsperson så snart du upptäckt skadorna. Örebro läns besiktningsperson för gröda är:

Besiktningsperson ska besiktiga grödan snarast möjligt. Vid besiktningen skriver besiktningsperson ett protokoll och gör en värdering på hur stort det totala skördebortfallet beräknas bli. Besiktningen och värderingen ligger sedan till grund för din ansökan om ersättning.

Om gröda har blivit skadat av tranor, gäss eller sångsvan kan du ansöka om ersättning. Din ansökan ska vara inkommen till Länsstyrelsen inom tre månader efter det att skadan har upptäckts.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blankett:
  Ansökan om ersättning för viltskada på gröda (pdf) Länk till annan webbplats.
 2. Skriv under och skicka blanketten till

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Art och Vilt
  701 86 ÖREBRO

Kontakt