Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Licensjakt lodjur

Licensjakten efter lodjur är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former.

Den senaste licensjakten efter lo i Örebro län genomfördes i mars 2021 och två tilldelande lodjuren fälldes.

Licensjakten tillåter lodjursstammen att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde, både nationellt och i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet där Örebro län ingår.

Antal lodjur i länet och Sverige

Enligt det senaste inventeringsresultatet fanns 7,5 familjegrupper (hona med ungar) i länet, vilket motsvarar ungefär 45 lodjur.

Resultatet från den senaste nationella populationsberäkningen visar att det finns cirka 1 100 lodjur i Sverige och populationen är därmed fortsatt över gränsen för gynnsam bevarandestatus (870 lodjur).

Licensjakt efter lodjur 2022

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt efter lodjur i Örebro län vintern 2022. Totalt får högst tio lodjur skjutas i länet under licensjakten. Fem lodjur får fällas i norra jaktområdet och fem lodjur får fällas i södra jaktområdet. Väg E18/E20 är gränsen mellan jaktområdena. Lodjursjakten startar den 1 mars och varar som längst till och med den 31 mars 2022.

Enligt det senaste inventeringsresultatet fanns 9,3 familjegrupper (hona med ungar) i Örebro län, vilket motsvarar ungefär 56 lodjur. Lodjurspopulationen i Örebro län ligger därmed över den fastställda miniminivån på sju föryngringar, vilket motsvarar ungefär 42 lodjur. Med hänsyn till inventeringsresultat och regionala målsättningar bedömer Länsstyrelsen i Örebro län att det finns utrymme för en begränsad licensjakt på 10 individer år 2022.

Du som avser att jaga lodjur måste känna till de villkor som gäller för jakten. Du måste också se till att hålla dig uppdaterad om återstående tilldelning. Villkoren och aktuella telefonnummer för att kontrollera tilldelning och rapportera fällt lodjur finns i Länsstyrelsens beslut:

Beslut för licensjakt efter lodjur 2022 Pdf, 441.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Licensjakt efter lodjur 2021

Licensjakt efter lodjur avslutades den 12 mars 2021. Två av två lodjur fälldes i det södra jaktområdet.

Håll dig uppdaterad via Naturvårdsverkets Rovbase

På Rovbase, som är en databas för rovdjursinformation, kan du se hur många lodjur som fällts. Observera att det är först efter besiktningen är klar som du kan se informationen i Rovbase.

Rovbase (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Kontakt