Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Avregistrera fastighet från jaktområde

Om du inte är företrädare för ett jaktområde kan du anmäla om att avregistrera din fastighet från jakt efter älg och kronhjort.

En anmälan om ändringar av ett jaktområde ska lämnas till Läns­styrelsen senast den 31 januari för att kunna prövas inför kommande jaktår. Senare anmälningar prövas om du till exempel tecknat ett nytt jakträttsavtal eller är ny fastighetsägare efter den 31 januari.

Anmäl om avregistrering av fastighet från jaktområde

Fyll i formuläret för att göra en anmälan.

Uppgifter om anmälaren * (obligatorisk)
Uppgifter om anmälarenÄr du markägare? * (obligatorisk)
Är du markägare?


Är du jakträttshavare? * (obligatorisk)
Är du jakträttshavare?


Vill du avregistrera fastigheten/fastigheterna från älgjaktområde? * (obligatorisk)
Vill du avregistrera fastigheten/fastigheterna från älgjaktområde?


Vill du avregistrera fastigheten/fastigheterna från kronhjortsskötselområde? * (obligatorisk)
Vill du avregistrera fastigheten/fastigheterna från kronhjortsskötselområde?Om det är flera fastigheter som berörs, ange samtliga.Kontakt