Bidrag för skyddsväst till hund

Ansök om bidrag för skyddsväst till drivande och ställande jakthundar. Bidrag lämnas så länge det finns medel tillgängliga.

Om bidraget

Vilka kan söka bidrag

Länsstyrelsen kan lämna bidrag till drivande och ställande jakthundar. Vid behov kan bidrag utbetalas till hundar som ingår i Polismyndighetens eftersöksorganisation, räddningshundar och andra tjänstehundar.

Hur mycket bidrag ges

Bidrag lämnas med 50 procent av kostnaden. Högsta belopp som kan lämnas är 5000 kr.

Villkor för inköp av skyddsväst

  • Bidraget utbetalas i första hand för skyddsvästar som testats och rekommenderas av Viltskadecenter, det vill säga väst med el alternativt skyddsväst med vargstål. I dagsläget är det skyddsvästarna Dogtech Pro och Wolfproof.
  • Skyddsvästen ska vara inköpt under det senaste året.
  • Kvitto på inköpt väst ska bifogas ansökan.

När kan bidrag ges

  • Bidrag utbetalas till en hund per sökande och år.
  • Bidrag lämnas ej till sökande som beviljats bidrag i annat län.
  • Sökande ska jaga i länet. Om sökanden inte är folkbokförd i länet ska ett skriftligt intyg bifogas för att stärka att jakten sker i länet.

Krav på utvärdering efter jaktsäsong

  • Efter avslutad jaktsäsong ska en kort utvärdering inlämnas till Länsstyrelsen enligt blankett som Länsstyrelsen skickar ut efter jaktsäsongen.

Ansök om bidrag

Fyll i formuläret för att ansöka om bidrag för skyddsväst till hund.

Uppgifter om dig som söker * (obligatorisk)
Uppgifter om dig som söker


Uppgifter om hund och jaktområde
Eftersök
Eftersök
Du kan bara få bidrag för västar som Viltskadecenter har godkänt (vargstål eller el).
Hur skickar du in kvittot på inköpt skyddsväst? * (obligatorisk)
Hur skickar du in kvittot på inköpt skyddsväst?Observera att din bilaga inte får vara större än 9 mb, då kan inte formuläret skickas in till Länsstyrelsen.

Kontakt