Bidrag för rovdjursavvisande stängsel

Ansök om bidrag för att sätta upp ett rovdjursavvisande stängsel för att skydda dina tamdjur. Du kan ansöka om bidrag för rovdjursavvisande stängsel på mark som inte är blocklagd, det vill säga mark som du inte tidigare fått betes- eller restaureringsstöd för.

Det vanligaste sättet att skydda sina tamdjur är att sätta upp ett rovdjursavvisande stängsel. Rovdjursavvisande stängsel är ett effektivt skydd, förutsatt att de är väl underhållna samt har satts upp efter de villkor och anvisningar som Länsstyrelsen och Viltskadecenter ger. Rovdjursavvisande stängsel består av ett 4-5 trådigt elstängsel eller ett fårnät kompletterat med två eltrådar.

Om du inte fått bidrag för betes- eller restaureringsstöd för din mark eller har annan mark som ska stängslas in, till exempel skogsbete, kan du söka bidrag till icke blocklagd mark. Om du har fått bidrag för betes- eller restaureringsstöd kan du ansöka om bidrag för miljöinvestering - stängsel för rovdjur.

Checklista för rovdjursavvisande stängsel (Viltskadecenter) Länk till annan webbplats.

Rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel (Viltskadecenter) Länk till annan webbplats.

Om bidraget

Länsstyrelsen i Örebro län kan betala ut stängselbidrag för näringsverksamma får- eller getbesättningar med minst 10 djur. Bidrag kan även ges till mindre besättningar under särskilda förutsättningar eller om det gäller utrotningshotade lantraser. För att få bidrag krävs att man att man underhåller stängslet i minst 5 år.

Bidragets storlek

Du kan få 50 kronor/stängselmeter i bidrag.

I särskilda fall ges stängselbidrag för häst och nöt

Då skador på nöt är sällsynt och skador på häst extremt sällsynt ges stängselbidrag bara i särskilda fall. Bidrag kan till exempel lämnas för mindre föl- och kalvfållor av en storlek på 1-2 ha. För mer information kontakta länsstyrelsen.

Särskilda villkor för att kunna få bidrag

Bidrag till förebyggande åtgärder får inte lämnas till företag i ekonomiska svårigheter eller till företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett tidigare beslut av Europeiska kommissionen. I samband med beslutet tas därför en kreditupplysning på dig som söker bidrag.

Viltskadeförordning (2001:724) 11b och 11c §§ på Sveriges riksdags webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om rovdjursavvisande stängsel på mark som inte är blocklagd

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om bidrag för förebyggande åtgärder mot viltskador Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Skriv under och skicka blanketten till orebro@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Art och Vilt
  701 86 ÖREBRO

  Obs! Ansökningar som kommer in efter den 10 december kommer inte handläggas förrän efter årsskiftet och då endast i mån av att vi får bidragsmedel för 2022.

Sök istället bidrag för rovdjursavvisande stängsel på blocklagd mark (miljöinvestering)

Om du tidigare har fått betes- eller restaureringsstöd är din mark blocklagd och du kan då istället söka bidrag för miljöinvesteringar för att skydda betande tamdjur från att bli attackerade av rovdjur.

Miljöinvestering - stängsel mot rovdjur

Kontakt