Bidrag för röjning under rovdjursavvisande stängsel

Länsstyrelsen kan lämna bidrag till att röja under rovdjursavvisande stängsel till företag verksamma inom primär jordbruksproduktion.

Om bidraget

Ansökan om bidrag för röjning under rovdjursavvisande stängsel lämnas in före 15 augusti.

Länets viltförvaltningsdelegation fattar därefter beslut om bidragets storlek per meter utifrån hur många löpmeter stängsel som ansökningarna omfattar. Besked om bidragets storlek meddelas på Länsstyrelsens webbplats i början av september. Efter det kommer Länsstyrelsen handlägga de ansökningar som kommit in.

Du kan även ansöka om bidrag efter den 15 augusti men senast den 31 oktober. Bidrag betalas då ut i mån av medel.

Länsstyrelsen kan göra stickprovskontroller av stängsel för att följa upp stängslens funktion och se att villkoren uppfylls.

Villkor för bidraget

  • Stängslet ska vara godkänt som rovdjursavvisande och i fullgott skick.
  • Röjning under stängslet måste ha utförts under innevarande betessäsong, i syfte att underhålla stängslets rovdjursavvisande funktion.
  • Du får inte ha tagit emot mer än 20 000 euro i statligt stöd av mindre betydelse under de senaste tre åren (inklusive nuvarande år).
  • Bidrag kan lämnas för röjning maximalt en gång per år och stängsel.

Ansök om bidrag

Fyll i formuläret för att ansöka om bidrag för röjning under rovdjursavvisande stängsel.

Uppgifter om dig som söker


Innehar F-skatt * (obligatorisk)
Innehar F-skatt

Diarienummer eller journalnummer på beslut om beviljat stängselbidrag, samt längd på stängslet. Om din ansökan gäller fler stängsel kan du ange samtliga här.
Har du tidigare fått bidrag i form av *Statligt stöd av mindre betydelse (2017:1254)" under de senaste tre beskattningsåren (inklusive nuvarande år) * (obligatorisk)
Har du tidigare fått bidrag i form av *Statligt stöd av mindre betydelse (2017:1254)" under de senaste tre beskattningsåren (inklusive nuvarande år)


Statligt stöd av mindre betydelse kan till exempel vara särskilt stöd efter torkan 2019 eller ersättning för indirekta skador efter angrepp av rovdjur, till exempel inköp av extra foder eller kostnad för extra arbete i samband med angreppet.
Om du har fått bidrag, ange summan du fått i bidrag för varje år.
Observera att du inte får ta emot mer än 20 000 euro i stöd av mindre betydelse under en treårsperiod. Du blir återbetalningsskyldig om du tar emot mer stöd.


Har du fått bidrag för att röja under rovdjursavvisande stängsel tidigare år? * (obligatorisk)
Har du fått bidrag för att röja under rovdjursavvisande stängsel tidigare år?


Om du har fått bidrag för att röja under rovdjursavvisande stängsel tidigare år, ange summa och år


Jag intygar att  * (obligatorisk)
Jag intygar attFör att skicka in formuläret klickar du på Skicka. Du får en automatisk bekräftelse via e-post på att formuläret skickats in.

Kontakt