Bidrag för röjning under rovdjursavvisande stängsel

Länsstyrelsen kan lämna bidrag till att röja under rovdjursavvisande stängsel till företag verksamma inom primär jordbruksproduktion.

Ansökningsperioden för 2022

Ansökningsperioden för bidrag till röjning under rovdjursavvisande stängsel är mellan den 15 juni och den 31 oktober 2022. Ansökningsformulär kommer att finnas på denna webbsida från och med den 15 juni 2022.

Om bidraget

Bidrag kan lämnas med 5 kronor per löpmeter stängsel som du röjt under. Bidrag betalas ut i mån av medel.

Länets Viltförvaltningsdelegation har beslutat att bidrag kan lämnas enligt rekommendationer från Viltskadecenter.

Länsstyrelsen kan göra stickprovskontroller av stängsel för att följa upp stängslens funktion och kontrollera att villkoren uppfylls.

Villkor för bidraget

  • Stängslet ska vara godkänt som rovdjursavvisande och i fullgott skick.
  • Röjning under stängslet måste ha utförts under innevarande betessäsong, i syfte att underhålla stängslets rovdjursavvisande funktion.
  • Du får inte ha tagit emot mer än 20 000 euro i statligt stöd av mindre betydelse under de senaste tre åren (inklusive nuvarande år).
  • Bidrag kan lämnas för röjning maximalt en gång per år och stängsel.

Kontakt