Bidrag för röjning under rovdjursavvisande stängsel

Länsstyrelsen kan lämna bidrag till att röja under rovdjursavvisande stängsel till företag verksamma inom primär jordbruksproduktion. Bidraget har tidigare varit på 5 kr/m, och har lämnats för röjning maximalt en gång per år och stängsel.

Om bidraget

Ansök om bidrag före den 15 augusti 2020

För att din ansökan ska prioriteras behöver du skicka in den senast den 15 augusti. Det går att att skicka in ansökan senare, som senast behöver du i så fall skicka in senast den 31 oktober. Bidrag betalas ut i mån av medel.

Bidragets storlek

Länets viltförvaltningsdelegation fattar beslut om bidragets storlek per meter utifrån hur många meter stängsel som ansökningarna omfattar. Besked om bidragets storlek per meter meddelas här på Länsstyrelsens webbplats i början av september. Efter det kommer Länsstyrelsen besluta om bidrag till de som har ansökt.

Villkor för bidraget

I samband med ansökan måste du intyga att röjning under stängslet har utförts under innevarande betessäsong, i syfte att underhålla stängslets rovdjursavvisande funktion.

För att kunna få bidrag behöver stängslen vara i fullgott skick som rovdjursavvisande. Du får inte ha tagit emot mer än 20 000 euro i statligt stöd av mindre betydelse under de senaste tre åren (inklusive nuvarande år) för att kunna få bidrag.

Ansök om bidrag

Fyll i formuläret nedan för att ansöka om bidrag för röjning under rovdjursavvisande stängsel.

Uppgifter om dig som söker

Diarienummer eller journalnummer på beslut om beviljat stängselbidrag, samt längd på stängslet. Om din ansökan gäller fler stängsel kan du ange samtliga här.
Har du tidigare fått bidrag i form av *Statligt stöd av mindre betydelse (2017:1254)" under de senaste tre beskattningsåren (inklusive nuvarande år) * (obligatorisk)
Har du tidigare fått bidrag i form av *Statligt stöd av mindre betydelse (2017:1254)" under de senaste tre beskattningsåren (inklusive nuvarande år)


Statligt stöd av mindre betydelse kan till exempel vara särskilt stöd efter torkan 2018 eller ersättning för indirekta skador efter angrepp av rovdjur, till exempel inköp av extra foder eller kostnad för extra arbete i samband med angreppet.
Om du har fått bidrag, ange summan du fått i bidrag för varje år.
Observera att du inte får ta emot mer än 20 000 euro i stöd av mindre betydelse under en treårsperiod. Du blir återbetalningsskyldig om du tar emot mer stöd.


Har du fått bidrag för att röja under rovdjursavvisande stängsel tidigare år? * (obligatorisk)
Har du fått bidrag för att röja under rovdjursavvisande stängsel tidigare år?


Om du har fått bidrag för att röja under rovdjursavvisande stängsel tidigare år, ange summa och år


Jag intygar att  * (obligatorisk)
Jag intygar attKontakt