Fisketillsyn

En fisketillsynsperson ser till att bestämmelser och regler om fiske och fiskevård följs.

Vad innebär fisketillsyn?

I Sverige är fritidsfisket är en viktig del av vårt nyttjande av naturresurser. För vissa fiskbestånd behövs det dock regler. En förutsättning för att fiskereglerna ska vara effektiva är att de respekteras. Därför behövs fisketillsyn, dels för att följa upp om reglerna följs, dels för att sprida information om gällande regler och deras syfte.

En fisketillsynsperson får göra undersökningar som behövs för kontroll som till exempel undersöka fångad fisk och fiskeredskap. Tillsynspersonen får ta fisk, redskap och annan egendom i beslag inför utredning av olagligt fiske.

Vill du bli fisketillsynsperson?

För att bli en fisketillsynsperson måste du vara 18 år och gå en grundutbildning. Efter en godkänd ansökan från Länsstyrelsen får du ett förordnande på en period av högst sex år i taget. Vid ansökan gör vi en personkontroll av lämplighet, bland annat genom kontroll i polisens brott och misstankeregister.

En fisketillsynsutbildning gäller i sex år därefter krävs en fortbildning för att kunna få förnyat förordnande.

Gör din ansökan så här

  1. Skriv ut och fyll i blanketten:
    Ansökningsblankett fisketillsynsman (pdf) Pdf, 89.8 kB.
  2. Skriv under och skicka blanketten till Länsstyrelsen i det län som den sökande är folkbokförd. Om länet är Örebro, skicka den till:

    Länsstyrelsen i Örebro län
    Ansöklan fisketillsynsman
    701 86 Örebro

Fisketillsyn i Hjälmaren

För att fisket på Hjälmaren ska fungera enligt de regler och bestämmelser som finns, har Länsstyrelsen i Örebro län i uppdrag att utöva så kallad tillsyn över den fiskeriverksamhet som bedrivs. Martin Engström och Torgny Frembäck gör återkommande tillsynsrundor för att kolla så allt fungerar. Vi fick följa med på en sådan tur.

 

Uppdraget som fisketillsynsman

Fisketillsynsmännen har tillsyn över fiske utifrån fiskelagstiftningen och lokala fiskebestämmelser. Lokala bestämmelser är de som fastställts av berörda fiskerättsägare, det vill säga fiskevårdsområde eller fiskearrendator.

Gå utbildning för att bli fisketillsynsman

I utbildningen i fisketillsyn får du bland annat lära dig fiskelagstiftning, en del om polis- och kustbevakningens verksamhet samt fisketillsynsmannens befogenheter. Kursen avslutas med ett prov.

Utbildningen genomförs normalt i form av en studiecirkel. Önskar ni genomföra kursen i cirkelform i din fiskeklubb eller i ditt fiskevårdsområde, kontakta Studiefrämjandet så hjälper de till. Länsstyrelsen rekommenderar att du tillägnar dig kunskapen genom att delta i en studiecirkel.

Kurslitteratur

Kurslitteratur som ska användas vid utbildningen är boken Fisketillsyn, en handledning för fisketillsynsmän, författare Gunnar Dyhre. Handledningen är utgiven av Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund i samarbete med Fiskeriverket. Boken kan beställas från Sportfiskarna tel. 0703-732900 eller webb butiken www.sportfiskarna.se.

För dig som gått kursen för mycket länge sedan kan det vara idé att skaffa en uppdaterad handledning och fräscha upp kunskaperna.

Fisketillsynsmän i länet

För tillsyn av fisket i länet finns cirka 300 fisketillsynsmän som förordnats av Länsstyrelsen.

Kontakt