Fisketillsyn

En fisketillsynsperson ser till att bestämmelser och regler om fiske och fiskevård följs.

Vad innebär fisketillsyn?

I Sverige är fritidsfisket är en viktig del av vårt nyttjande av naturresurser. För vissa fiskbestånd behövs det dock regler. En förutsättning för att fiskereglerna ska vara effektiva är att de respekteras. Därför behövs fisketillsyn, dels för att följa upp om reglerna följs, dels för att sprida information om gällande regler och deras syfte.

En fisketillsynsperson får göra undersökningar som behövs för kontroll som till exempel undersöka fångad fisk och fiskeredskap. Tillsynspersonen får ta fisk, redskap och annan egendom i beslag inför utredning av olagligt fiske.

Vill du bli fisketillsynsperson?

För att bli en fisketillsynsperson måste du vara 18 år och gå en grundutbildning. Efter en godkänd ansökan från Länsstyrelsen får du ett förordnande på en period av högst sex år i taget. Vid ansökan gör vi en personkontroll av lämplighet, bland annat genom kontroll i polisens brott och misstankeregister.

En fisketillsynsutbildning gäller i sex år därefter krävs en fortbildning för att kunna få förnyat förordnande.

Ansök om att bli förordnad fisketillsynsperson

Fyll i formuläret och skicka in för att göra en ansökan om att bli förordnad fisketillsynsperson.

Ansökan ska göras av dig som avser bli förordnad som fisketillsynsperson. Du skickar din ansökan till Länsstyrelsen i det län där du är folkbokförd. Bekräftelse på ansökan skickas till den e-postadress du anger under "Uppgifter om sökande".

Medgivarintyg från uppdragsgivaren ska fyllas i och kopia av detta ska laddas upp i ansökan.

Medgivarintyg - Bilaga till ansökan om att bli förordnad fisketillsynsperson Pdf, 154.7 kB.

UPPGIFT OM SÖKANDExxxx-xx-xx-xxxx

VAD ANSÖKAN AVSERUTBILDNING
Grundutbildning


xxxx-xx-xx


Fortbildning


xxxx-xx-xx


Utbildningsbevis ska bifogas ansökan. Detsamma gäller för genomgången fortbildning.


UPPGIFT OM FISKETILLSYNSOMRÅDE

UPPGIFTER OM UPPDRAGSGIVARE
Vid flera uppdragsgivare ska samtliga kontaktpersoners uppgifter fyllas i.

Uppdragsgivare 1
Uppdragsgivare 2
Uppdragsgivare 3

BILAGOR
Utbildningsbevis är bifogat: * (obligatorisk)
Utbildningsbevis är bifogat:


Tjänstebrickor är skickade med post alt. lämnade till Länsstyrelsen. (Utgånget tjänstekort ska ej skickas tillbaka) * (obligatorisk)
Tjänstebrickor är skickade med post alt. lämnade till Länsstyrelsen. (Utgånget tjänstekort ska ej skickas tillbaka)


Medgivarintyg från uppdragsgivaren är bifogat * (obligatorisk)
Medgivarintyg från uppdragsgivaren är bifogat


Fisketillsyn i Hjälmaren

För att fisket på Hjälmaren ska fungera enligt de regler och bestämmelser som finns, har Länsstyrelsen i Örebro län i uppdrag att utöva så kallad tillsyn över den fiskeriverksamhet som bedrivs. Martin Engström och Torgny Frembäck gör återkommande tillsynsrundor för att kolla så allt fungerar. Vi fick följa med på en sådan tur.

 

Uppdraget som fisketillsynsperson

Fisketillsynspersonen har tillsyn över fiske utifrån fiskelagstiftningen och lokala fiskebestämmelser. Lokala bestämmelser är de som fastställts av berörda fiskerättsägare, det vill säga fiskevårdsområde eller fiskearrendator.

Gå utbildning för att bli fisketillsynsperson

I utbildningen i fisketillsyn får du bland annat lära dig fiskelagstiftning, en del om polis- och kustbevakningens verksamhet samt fisketillsynspersons befogenheter. Kursen avslutas med ett prov.

Utbildningen genomförs normalt i form av en studiecirkel. Önskar ni genomföra kursen i cirkelform i din fiskeklubb eller i ditt fiskevårdsområde, kontakta Studiefrämjandet så hjälper de till. Länsstyrelsen rekommenderar att du tillägnar dig kunskapen genom att delta i en studiecirkel.

Kurslitteratur

Kurslitteratur som ska användas vid utbildningen är boken Fisketillsyn, en handledning för fisketillsynsmän, författare Gunnar Dyhre. Handledningen är utgiven av Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund i samarbete med Fiskeriverket. Boken kan beställas från Sportfiskarna tel. 0703-732900 eller webb butiken www.sportfiskarna.se.

För dig som gått kursen för mycket länge sedan kan det vara idé att skaffa en uppdaterad handledning och fräscha upp kunskaperna.

Fisketillsynspersoner i länet

För tillsyn av fisket i länet finns cirka 300 fisketillsynspersoner som förordnats av Länsstyrelsen.

Kontakt