Vattenbruk och fiskodling

Vattenbruk är ett samlingsnamn för näringar som inriktar sig på akvatiska djur och växter. Odling sker både för konsumtion och för utsättning.

Vattenbruk bedrivs idag i havet, sjöar och i kraftverksmagasin med spridning över hela Sverige. De vanligaste vattenbruken är traditionella kassodlingar och musselodlingar. Svenskt vattenbruk producerar olika produkter. De kan delas upp beroende på avsikten med dem:

 • Produktion för konsumtion.
 • Produktion för utsättning eller vidareuppfödning.
 • Produktion för industriprodukter, gödsel, eller bränsle.

Det mesta som produceras i Sverige används som livsmedel. Idag är det regnbåge och blåmusslor som står för den största produktionsandelen. Odlingar är spridda över hela landet och finns i både kustområden och inland.

En stor del av den svenska produktionen består av att kläcka och ta fram yngel som sedan kan säljas vidare. Ynglen förser matfiskodlare med odlingsmaterial, förstärker naturliga fiskbestånd eller ökar fiskbarheten i sportfisket och yrkesfisket. Denna produktionsinriktning producerar inte så många ton, men utgör ofta kärnan i vattenbruksindustrin.

Följande odlingsverksamheter kräver tillstånd av Länsstyrelsen, enligt fiskerilagstiftningen:

 • fisk
 • musslor
 • ostron
 • kräftor.

Att driva vattenbruk på Svenskt vattenbruks webbplatslänk till annan webbplats

Stöd till fiske och vattenbruk på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Ansökan om utplantering av fisk

För att sätta ut fisk eller flytta fisk från ett vattenområde till ett annat krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Fisk får inte planteras ut om detta kan medföra spridning av olämpliga arter eller stammar av fisk eller av smittsamma sjukdomar.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om utplantering av fisk (pdf)PDF
 2. Skriv under och skicka blanketten till

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Fiske
  701 86 ÖREBRO

Ansökan om utplantering av kräftor

För att sätta ut kräftor eller flytta kräftor från ett vattenområde till ett annat krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Kräftor får inte planteras ut om detta kan medföra spridning av olämpliga arter eller stammar av kräftor eller av smittsamma sjukdomar.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om utplantering av kräftor (pdf)PDF
 2. Skriv under och skicka blanketten till

  Länsstyrelsen i Örebro län
  Fiske
  701 86 ÖREBRO

Kontakt