Tillstånd för sällskapsdjur

Ibland behöver du tillstånd från Länsstyrelsen för att ha djur, till exempel då du vill ha många hundar eller hästar. Du behöver också tillstånd om du har en yrkesmässig verksamhet.

Hundar, katter, hästar

Du kan behöva tillstånd från Länsstyrelsen om du vill

 • ha många sällskapsdjur eller hästar
 • föda upp hund och katt eller hästar
 • sälja, hyra ut (upplåta), förvara eller utfodra sällskapsdjur eller hästar
 • föda upp pälsdjur

Du måste alltid ha tillstånd för att föda upp djur som ska säljas som foderdjur.

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om när du behöver tillstånd:

Tillstånd - Hund och kattlänk till annan webbplats

Tillstånd - Hästlänk till annan webbplats

Tillstånd - Andra sällskapsdjur än hund och kattlänk till annan webbplats

Definition av yrkesmässig verksamhetlänk till annan webbplats

För att få tillstånd ska du vara lämplig att arbeta med verksamheten. Du ska också ha bra utrymmen att ha verksamheten i. Byggnaderna måste vara färdigbyggda innan du kan få tillstånd. Tänk på att du kan behöva förpröva byggnaderna.

Observera att förprövning endast gäller häststallar. Läs mer om vad du behöver tänka på innan du bygger häststallar:

Förprövning innan du ska bygga för hästar (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Ansök om tillstånd för verksamhet med djur enligt djurskyddslagen

Gör din ansökan om tillstånd enligt djurskyddslagen i vår e-tjänst.

Ansök via blankett

Du kan även ansöka om tillstånd genom Jordbruksverkets blanketter. Blanketterna ska skickas till Länsstyrelsen.

 1. Fyll i och skriv under blanketten som finns hos Jordbruksverket:
  Ansökan för sällskapsdjur (Jordbruksverket)
  länk till annan webbplats
  Ansökan för hund (Jordbruksverket)
  länk till annan webbplats
  Ansökan för katt (Jordbruksverket)
  länk till annan webbplats
  Ansökan för häst (Jordbruksverket)länk till annan webbplats
  Ansökan för pälsdjur (Jordbruksverket)länk till annan webbplats
  Ansökan förprövning av häststall (Jordbruksverket)länk till annan webbplats
 2. Skicka blankett och bilagor till

  Länsstyrelsen
  Enheten för Djurskydd och Jordbruksstöd
  701 86 Örebro

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi förutom ansökningsblanketten följande bilagor:

 • Enkel ritning över djurutrymmen (mått, skiss över bostad, boxar etc).
 • Kortfattad verksamhetsbeskrivning.
 • Beskrivning för hur djuren sköts, städning etc.
 • Kopior på intyg av utbildningar och anställningar inom verksamhetsområdet. Ska du starta hunddagis krävs hunddagisutbildning. Ska du öppna en zoobutik krävs det grundutbildning samt djurslagsspecifika utbildningar. Läs mer hos Jordbruksverket:
  Hunddagis (Jordbruksverket)länk till annan webbplats
  Zoobutik (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Om du bedriver verksamhet med häst där det kan vara stor omsättning på djur ska du även skicka med en enklare smittskyddsplan med din ansökan. Smittskyddsplanen ska innehålla följande uppgifter:

 • rutiner vid inköp/intag av nya hästar. Framförallt med avseende på rengöring av spiltor, hoar, vattenkoppar etc.
 • hantering av hästar med smittsam sjukdom
  • avspärrning och isolering av stallets olika delar
  • separata sjukhagar/sjukboxar
  • skötare för olika stallavdelningar
  • skyddskläder
  • rengöring av transporter
  • hygien och tillgång till:
   • varmt vatten
   • tvål
   • rena handdukar
   • handsprit.

Besöksverksamhet

Om du bedriver besöksverksamhet måste du också anmäla det till Länsstyrelsen. Exempel på besöksverksamhet är ridskolor och turridning. Mer information och blankett för anmälan om besöksverksamhet hittar du hos Jordbruksverket.

Hygienregler för besöksverksamhet (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Din ansökan ska vara fullständig när du skickar in den. Bifoga bilagor och fyll i antalet djur och vad ansökan avser. Kontakta Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer om någonting är oklart. Det spar tid och handläggningen av ärendet går fortare.

Komplettering av ansökan

Om din ansökan är ofullständig eller om något är oklart begär Länsstyrelsen kompletteringar. Din ansökan avvisas eller avslås om vi inte får kompletteringar.

Byggnad behöver vara klar

Om byggnaden inte är klar kan du inte få ett tillstånd. Anläggningen ska därför helst vara färdigbyggd innan du skickar in ansökan.

Hästanläggning behöver förprövas

Kontrollera att du har gjort en förprövning av din hästanläggning.
Förprövning innan du ska bygga för hästar (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

När en fullständig ansökan kommit in prövar Länsstyrelsen om verksamheten kan få tillstånd enligt djurskyddslagen. I samband med prövningen görs alltid en kontroll av verksamheten och anläggningen. Ansökan om tillstånd kan inte godkännas förrän anläggningen är färdigbyggd, kontrollerad och godkänd.

Handläggningstid

Handläggningstiderna varierar beroende på om ansökan är fullständig när den skickas in eller inte.

Länsstyrelsen i Örebro län har som mål att 90 procent av ansökningarna ska vara beslutade inom 60 dagar efter genomförd kontroll. Det förutsätter att ansökan från början är fullständig och att inga större brister påträffats vid kontrollen.

Det är kostnadsfritt att ansöka om tillstånd för verksamhet med djur.

Kaniner, fiskar, ormar och zoobutiker

För andra sällskapsdjur än hund och katt (till exempel kaniner, fiskar eller ormar) behöver du tillstånd för upplåtande och för förvaring eller utfodring. Du behöver tillstånd om det är en större verksamhet, alltså om det gäller:

 • upplåtande och förvaring eller utfodring av sex eller fler kaniner eller illrar per år,
 • upplåtande och förvaring eller utfodring av gnagare, fåglar, reptiler, groddjur eller fiskar i verksamheten omfattar sex eller fler förvaringsutrymmen såsom burar, akvarier, terrarier eller liknande per år.

Även om du inte behöver tillstånd från Länsstyrelsen kan du behöva tillstånd från din kommun. Det gäller till exempel om du vill ha orm eller höns i tätbebyggt område. Kontakta din kommun för att få veta vad som gäller där du bor.

Tillstånd enligt artskyddsförordningen

Du kan också behöva tillstånd enligt artskyddsförordningen. Säljer du B-listade djur behöver du också söka tillstånd enligt Artskyddsförordningen 26§.

Mer information om Artskyddsförordningen på sidan Hantera vilda djur och växter.

Ansök om tillstånd enligt artskyddsförordningen

Gör din ansökan om tillstånd enligt artskyddsförordningen i vår e-tjänst.

Brottsligt att inte ha tillstånd

Det är ett brott mot djurskyddslagen och artskyddsförordningen att inte ha tillstånd för verksamhet som kräver att du har det. Den som bedriver en verksamhet utan tillstånd riskerar åtal och kan dömas till böter eller fängelse.

Kontakt