Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Aktuellt om rabies

Katt och hund

Foto: Mostphotos

I dagsläget tillåter Sverige och andra EU-länder att sällskapsdjur från Ukraina kommer in i landet även om de inte uppfyller ordinarie införselkrav. Ukraina är högriskland för rabies och djur därifrån måste hanteras extra försiktigt.

Rabies är en dödlig sjukdom som kan drabba både djur och människor. Rabies smittar genom att infekterad saliv överförs till djur eller människa genom bett eller om djuret slickar dig där du har ett hudsår. Smitta kan även ske via slemhinnor, exempelvis ögon och mun. Ett djur kan smitta ett annat djur eller en människa med rabies trots att det verkar friskt och beter sig som vanligt. Det kan ta flera månader innan ett djur som blivit smittat av rabies visar symtom.

Varför vaccineras inte alla djur som tas in mot rabies?

Vaccination av djur är en förebyggande åtgärd som skyddar mot att bli smittad, det är inte ett botemedel eller skydd mot vidare spridning om djuret redan är smittat.

Kan man inte provta för att se om djuret har en rabiesinfektion?

Nej, det går inte att hitta rabiessmitta på levande djur. Smitta kan konstateras först vid en obduktion.

Antikroppstest kan inte användas för att ta reda på om ett djur har en rabiesinfektion. Det kan bara användas för att kontrollera antikroppar efter en vaccination. Om ett blodprov visar att ett djur har antikroppar så bedömer man alltid att det kommer från vaccination. Djuret kan redan ha varit smittad när det blev vaccinerat. Antikroppar från en infektion kan inte påvisas förrän djuren redan visar symtom.

Vad ska den som har med sig ett djur från Ukraina göra?

Flyktingar från Ukraina ska ta med sig sina sällskapsdjur till veterinär för att få dem undersökta och eventuellt identitetsmärkta (antingen vid gräns eller inne i landet). Vid besöket får djurägaren även ett beslut från Jordbruksverket om den fortsatta hanteringen av deras djur, beroende på hälsostatus. De flesta djur behöver isoleras (oftast i hemmet) eftersom vi inte med säkerhet kan säga att de är skyddade mot rabies. Ett djur med okänd smittstatus ska vara isolerad i 4 månader.

Jordbruksverket bedömer från fall till fall vilka åtgärder som är nödvändiga för att de hundar och katter som kommer med sin ägare från Ukraina. Bedömningarna handlar framför allt om hur stor risken är att djuret bär på rabies och hur den risken ska hanteras så att inte folkhälsan eller djurhälsan i Sverige äventyras.

Läs gärna mer på sidan Hundar, katter och andra sällskapsdjur från Ukraina (Jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.
Där kan du även läsa mer om vad som gäller för djur som saknar ID-märkning eller inte finns i något register.

Vad ska jag göra om jag hittar ett tillsynes övergivet djur?

Om djuret inte är märkt och du tror att det är övergivet ska du kontakta länsstyrelsen.
Mejla länsstyrelsen

Om djuret är id-märkt och verkar vara bortsprunget eller om det är utanför kontorstid ska du istället kontakta polisen på 114 14.


Kontakt