Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Duvpest konstaterad på stadsduvor i Örebro

duva

Ett flertal döda och sjuka duvor har under senaste tiden påträffats i Örebro. Duvorna har skickats till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) som nu konstaterat virus i form av duvpest. Duvpest kan smitta andra fåglar men inte människor.

Duvpest förekommer naturligt med utbrott då och då bland vilda duvor, framförallt under höst och vinter. Viruset orsakar även den mycket smittsamma sjukdomen newcastlesjuka som drabbat svenska tamfjäderfä vid ett flertal tillfällen och senast i oktober 2018.

Viruset smittar endast fåglar och är inte farligt för människor.

Råd till dig som har fåglar

Om du har fåglar är det viktigt att du bibehåller ett bra smittskydd och att du kontaktar veterinär omgående om dina djur uppvisar symtom på sjukdomen.

Undvik kontakt mellan tamfåglar och vilda fåglar.

Kontakt