Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Se upp för ny klövsjukdom hos får

Smittsam digital dermatit hos får (Contagious ovine digital dermatitis, CODD) har för första gången diagnostiserats i en svensk besättning.

Det är på en gård i Skåne som flera djur i en besättning drabbats. Även om vi ännu inte har sett några fall i Örebro län och trots att sjukdomen anses vara mycket ovanlig i Sverige finns det skäl att vara uppmärksam och vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Sjukdomen är nämligen mycket smittsam och mycket svår att behandla. Det finns idag ingen metod för att sanera bort den från drabbade besättningar. Under vanliga frågor och svar får du tips om vad du kan göra för att förhindra spridning.

CODD sprider sig snabbt. Sjukdomen som nu är vanlig i Storbritannien upptäcktes där för första gången 1997. Idag uppskattas det att 50 procent av fårfarmarna är drabbade.

Sjukdomen orsakas av bakterier. Fotröta ökar risken för att fåren ska drabbas. Tidiga symtom är sår eller svulstig vävnad vid kronranden (övergången mellan klövhorn och hud). Från kronranden sprider sig sjukdomen ner i klöven och kan leda till att klövkapseln lossnar. Skadorna syns ofta bara på en klövhalva och på ett ben. Hälta förekommer ofta, men inte alltid, och kan kvarstå efter att skadorna läkt. Det kan vara svårt att skilja CODD från andra klövsjukdomar eller trauma.

Vanliga frågor och svar

 

Via både direktkontakt med smittade djur och indirekt via beten, utrustninghänder, kläder, skor och inredning. Digital dermatit finns hos nötkreatur i Sverige och de kan därmed kan vara en smittkälla.

Vid köp av nya djur

  • Undersök alltid klövarna på de djur du köper.
  • Håll dem i karantän i minst 3 veckor.
  • Köp så få djur som möjligt från så få besättningar som möjligt.
  • Fotbada alltid inköpta djur när de går in och ut ur karantän med zinksulfat 10 procent. Fotröta kan göra djuren mer mottagliga för sjukdomen.

När du rör dig mellan olika besättningar

  • Var mycket noga med att tvätta och desinfektera utrustning. Exempelvis klövsaxar kan sprida sjukdomen.

I den dagliga skötseln

  • Undersök alltid halta djur i din besättning och undvik miljöer som ger skador på klövarna och i klövspalten, t.ex. upptrampade rasthagar.
  • Undvik att låta dina får beta tillsammans med nötkreatur från besättningar där digital dermatit förekommer.
  • Undersök och fotbada djur med zinksulfat vid tecken på fotröta.

Kontakta veterinär.

Getter kan också drabbas. Smitta till nötkreatur är oklar.

Länsstyrelsen informerar om aktuella smittskyddsfrågor och ger stöd i smittskyddsfrågor till länets veterinärer och djurhållare.

Kontakt