Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tips för att undvika smitta

Vad kan du göra för att hindra att din häst blir sjuk eller sprider smitta?

 • Smittskyddsplanera ditt stall. Om du ska bygga ett stall är det bra att redan från start planera för att kunna avskilja hästar från varandra. Fundera på vilka åtgärder som går att vidta i befintligt stall. Oftast är det bäst med ett extra stall eller utebox helt skild från andra hästar och med avskilda hagar. Både nya, besökande eller sjuka hästar kan behöva hållas isolerade från de övriga.
 • Håll nya hästar isolerade i minst 3 veckor innan de får träffa stallets övriga hästar och kontrollera gärna de nya hästarnas temperatur dagligen samt håll noggrann koll på hur de mår.
 • Undvik samtransporter med hästar från olika stall.
 • Stalla aldrig upp dräktiga ston med tävlingshästar eller hästar som träffar andra hästar.
 • Undvik att utsätta dräktiga ston för stress. Det kan aktivera EHV-1 viruset som efter en genomgången infektion finns kvar i kroppen. Viruset gör ingen skada så länge det inte aktiveras.
 • Flytta inte dräktiga ston till nya stall. Där finns nya smittor och flytten kan också innebära en stress som aktiverar ett vilande abortvirus.
 • Vaccinera dina hästar. Ett bra vaccin finns för hästinfluensa och SVA rekommenderar att hästen ska vaccineras redan efter 6 månader om det finns en ökad risk för influensa. Det finns även ett vaccin mot herpesvirus till dräktiga ston.
 • Tänk på hygienen:
  • Tvätta händerna.
  • Byt kläder vid behov. 
  • Sköt om de friska hästarna först, alternativt ha olika personer som sköter friska respektive sjuka hästar.
  • Använd inte samma utrustning och redskap till sjuka och friska hästar. Några av sjukdomarna smittar genom att hästarna nyser ut droppar i luften. Andra genom indirekt kontakt via kläder, utrustning, redskap och inredning.
  • Tänk på att stallet kan behöva saneras efter sjukdom eftersom vissa smittor kan sitta kvar länge i inredningen.
 • Kontrollera temperaturen. Om du misstänker att din häst varit i kontakt med smittad häst. Kontrollera temperaturen varje dag i en vecka. Försök att undvika att din häst träffar andra hästar under tiden.

Om din häst blir sjuk, SVA Länk till annan webbplats.

Kontakt