Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Smittläget för häst i landet och länet

I Örebro län har det nu konstaterats fall av abortformen av EHV-1, också kallat virusabort, i ett stall. Ett flertal fall av den neurologiska formen av abortvirus har rapporterats i Stockholms-och Uppsalaområdet. Utbrott av det här slaget är ovanliga. Även fall av hästinfluensa och kvarka finns inrapporterade i olika delar av landet men har inte påträffats i länet.

Virusabort (EHV-1)

Virusabort (EHV-1) är ett herpesvirus som kan ge neurologiska skador där hästarna ibland drabbas av förlamningar. Viruset kan också ge enbart förkylningssymtom eller orsaka kastning (spontan abort). Den 22 februari rapporterades fall av abortformen av viruset in till Länsstyrelsen i Örebro län. Även Norge misstänks ha drabbats av den neurologiska formen då en häst uppvisade symtom under en stor hästfestival i norska Lilleström under helgen. Vi har ekipage från vårt län som deltagit i festivalen. Alla ekipage har fått skriftliga smittskyddsrekommendationer. Vi uppmanar alla hästägare att hjälpa till med att begränsa smittan. Se frågor och svar samt länkar till fördjupad informationlängre ned på sidan.

Under måndagen den 25 februari sammanträder Statens veterinärmedicinska anstalts (SVA), Jordbruksverket och Svenska ridsportförbundet för att gemensamt komma fram till en handlingsplan.

Hästinfluensa och kvarka

Flera fall av hästinfluensa har nyligen rapporterats i Sverige. I Storbritannien och på andra håll i Europa pågår utbrott av hästinfluensa. Varje vecka kommer det hästtransporter till Sverige från drabbade områden. Flera av de drabbade hästarna har kommit med samtransporter från Irland. Även kvarka har rapporterats, men inte fler fall än vanligt.

Sjukdomarna är anmälningspliktiga. Det är veterinärer som anmäler sjukdomarna till Länsstyrelsen. Mer information om sjukdomarna finns på SVA:s webbplats.

Hur smittar luftvägsburna smittämnen?

Virusabort, hästinfluensa och kvarka orsakas av luftvägsburna smittämnen och smittar främst via direktkontakt med sjuka individer genom att hästar nosar på varandra eller nyser ut droppar i luften. Virus kan även spridas från hästar innan de uppvisar sjukdomssymptom. Smittan kan även ske indirekt via händer, kläder, skor, inredning och utrustning.

Tips för att unvika smitta hos häst hittar du här

Vanliga frågor och svar

 

Symtomen är förkylningssymtom, tillsynes frisk häst som aborterar sitt föl eller neurologiska symtom. Utförligare information finner du på Statens veterinärmedicinska anstalts (SVA) webbplats. Länk finns i slutet av artikeln.

Virusabort är ett luftvägsburet virus som främst smittar via direktkontakt med sjuka individer genom att hästar nosar på varandra eller nyser ut droppar i luften. Virus kan spridas från hästar innan de uppvisar sjukdomssymptom. Smittan kan även ske indirekt via händer, kläder, skor, inredning och utrustning.

Ja. Hästar kan få flera olika symtombilder av samma EHV1-virus.

Avskilj hästen från övriga hästar. Var noga med att bryta smittvägar. Det vill säga att inte sprida smittan via kläder eller föremål när du går mellan eventuellt smittad och frisk häst. Kontrollera temperaturen dagligen i en vecka.

Låt dem inte träffa hästar från andra stall. Även en frisk häst kan smitta. Tänk på att bryta smittvägar. Råd hittar du under angivna länkar.

Kontakta veterinär. Förhindra smittspridning.

Den neurologiska formen är anmälningspliktig redan vid misstanke medan abortformen är anmälningspliktig först vid konstaterat fall. Veterinärer anmäler till Länsstyrelsens länsveterinär. Det är bara det första fallet (indexfallet) i ett stall som anmäls till Länsstyrelsen. Det vill säga om fler hästar i ett stall insjuknar så rapporteras det inte in.

Varje klubb bestämmer själva om de ska genomföra tävlingar. Läs mer om smittskydd vid tävlingar hos Svenska ridsportförbundet under angiven länk.

Länsstyrelsen informerar vidare till länets veterinärer, angränsande län, travsporten och SVA. Länsveterinären ger stöd i smittskyddsfrågor till länets veterinärer.

Nej.

Kontakt