Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Adoption av gatuhundar eller köp av smuggelhundar

Gatuhund

Genom att adoptera en gatuhund eller ta hand om en smuggelhund kan du bidra med att allvarliga sjukdomar förs in i Sverige.Vi har länge varit förskonade från många svåra sjukdomar på hund. Sjukdomar som många länder i Europa har stora problem med. Läget håller på att försämras.

Många av de för Sverige nya sjukdomarna har kommit genom att gatuhundar har tagits hit för adoption och med smuggelhundar. Gatuhundar löper en mycket större risk att smittas och föra med sig sjukdomar till landet än hundar som lever under ordnade förhållanden. Vissa smittor kommer också till landet genom att kennlar har utländska kontakter genom parningar eller utställningar och tävlingar.

Många av de nya sjukdomarna är mycket allvarliga och några av dem går inte att behandla vilket innebär att hunden måste avlivas. Några av sjukdomarna är zoonoser och kan alltså smitta även människor. Lagligt importerade hundar ska genomgå vissa provtagningar och vaccinationer innan de får komma till Sverige men tyvärr kan inte alla smittor upptäckas.

Risker med adoption av gatuhundar på SVA:s webbplatslänk till annan webbplats

Om smuggelhundar på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt